Etiket: Ürün Takip Sistemi (ÜTS)

2022/ÜTSG-1 E-imzalı Belge Başvuru İşlemleri Hakkında Duyuru

2022/ÜTSG-1 E-imzalı Belge Başvuru İşlemleri Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere, tıbbi cihazlara ilişkin EC sertifikası, Uygunluk Beyanı vb. belge başvurularında Ürün Takip Sistemi (ÜTS) üzerinden yapılan belge başvurularında ayrıca fiziki evraklar Kuruma iletilmektedir. Fiziki evrak gerektiren belgelerin oluşturduğu iş yükünü azaltmak amacıyla Ürün Takip Sistemi’nde (ÜTS) yapılan geliştirme neticesinde; imalatçı firmalar tarafından yapılacak 

Ürün Takip Sisteminin Yeni Sürümü (UTS-v9.15.0) Yayınlandı

Ürün Takip Sisteminin Yeni Sürümü (UTS-v9.15.0) Yayınlandı

Yeni Eklenen Özellikler/Gereksinim Değişiklikleri TIBBİ CİHAZ (AB) 2017/746 IVDR yönetmeliği kapsamında, AB Uygunluk Beyanı ve AB Sertifikası belgelerinin sisteme eklenmesi işlevi geliştirildi. Onaylanmış Kuruluş’ların IVDR yönetmeliği yetkisi aktifleştirme/pasifleştirme işlevi geliştirildi. MDR yönetmeliği kapsamındaki SİP Beyanı ismi “SİP Beyanı (MDR) (Madde-22)” olarak güncellendi. Yönetmelik eki ekleme 

2021/KK-4 Sayılı Apostil veya Büyükelçilik/Konsolosluk Onaylı Olarak Fiziki Evraklı Şekilde Başvuru Yapılması Talep Edilen Belgelere İlişkin 2020/KK-9 Sayılı Geçici Duyuruyu Tadil Eden Geçici Duyuru

2021/KK-4 Sayılı Apostil veya Büyükelçilik/Konsolosluk Onaylı Olarak Fiziki Evraklı Şekilde Başvuru Yapılması Talep Edilen Belgelere İlişkin 2020/KK-9 Sayılı Geçici Duyuruyu Tadil Eden Geçici Duyuru

Bilindiği üzere, 2 Haziran 2017 tarihli ve E.1967 sayılı ve Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Tıbbi Cihaz Kayıt Ekranları Açılışı konulu makam oluru ile birlikte 12 Haziran 2017 tarihinden itibaren Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında piyasaya arz edilen tıbbi cihazların ve bunlarla ilişkili belgelerin kayıtları ÜTS üzerinden 

Ürün Takip Sisteminin Yeni Sürümü (UTS-v9.12.0) Yayınlandı

Ürün Takip Sisteminin Yeni Sürümü (UTS-v9.12.0) Yayınlandı

Yeni Eklenen Özellikler/Gereksinim Değişiklikleri TIBBİ CİHAZ DMO servisinden piyasaya arz barkodu ile ürün sorgulandığında ürün içeriğindeki adet ve ambalaj içi miktarı çarpımının da dönülmesi sağlandı. ‘Taslak’, ‘Başvuruya Hazır’ veya başvuruda bulunulmuş fakat kayıtlı hale gelmeden ‘Reddedildi’ durumuna gelmiş MDD/AIMD yönetmelikli ısmarlama tıbbi cihazlar için cihaz 

Ürün Takip Sistemine Kayıtlı Tıbbi Malzemelerin Referans/Katalog ve/veya Model/Versiyon Numaraları ile Fotoğrafların Düzeltilmesi Hakkında Duyuru

Ürün Takip Sistemine Kayıtlı Tıbbi Malzemelerin Referans/Katalog ve/veya Model/Versiyon Numaraları ile Fotoğrafların Düzeltilmesi Hakkında Duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 20 Nisan 2016 tarihinde yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Tıbbi Malzeme Başvuruları İle İlgili Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge” kapsamında C grubu SUT kodu-barkod eşleştirme başvurularının değerlendirilmesi sırasında bazı firmalara ait ürünlerde Referans/Katalog ve/veya Model/Versiyon numaralarının Ürün Takip Sistemi (ÜTS) üzerinde 

TIBBİ CİHAZLARIN GERİ ÖDEME SÜREÇLERİNDE TEKİL BİLDİRİM İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU

TIBBİ CİHAZLARIN GERİ ÖDEME SÜREÇLERİNDE TEKİL BİLDİRİM İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere; 12 Haziran 2017 tarihi itibari ile tıbbi cihaz kayıt/bildirim işlemleri, ürün hareketleri ve ilgili diğer iş ve işlemler Ürün Takip Sistemi (ÜTS) üzerinden takip edilmektedir. Gelinen noktada Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (SGK) tarafından 3 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan “TIBBİ CİHAZLARIN GERİ ÖDEME SÜREÇLERİNDE