Medikal Market, Optisyenlik Müesseseleri, İşitme Merkezleri ve Medikal Eczanelerce, Fatura ve Eki Belgelerin Taranması Hakkında Duyuru

Medikal Market, Optisyenlik Müesseseleri, İşitme Merkezleri ve Medikal Eczanelerce, Fatura ve Eki Belgelerin Taranması Hakkında Duyuru

Medikal market, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezleri ve medikal eczanelerde fatura ve eki belgelerin elektronik ortamda alınması uygulamasına Sosyal Güvenlik Kurumu web sitesinde yayımlanan duyurumuz ile tüm illerde 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle zorunlu hale getirilmiştir. Söz konusu uygulamada birlikteliğin sağlanması için taranarak sisteme yüklenmesi gereken 

Medikal Market, Optisyenlik Müesseseleri, İşitme Merkezleri ve Medikal Eczanelerde Fatura ve Eki Belgelerin Elektronik Ortamda Alınması Hakkında Duyuru

Medikal Market, Optisyenlik Müesseseleri, İşitme Merkezleri ve Medikal Eczanelerde Fatura ve Eki Belgelerin Elektronik Ortamda Alınması Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere, medikal market, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezleri ve medikal eczanelerde fatura ve eki belgelerin elektronik ortamda alınması uygulamasına Ankara ve bağlı illerde 1 Şubat 2021 tarihinden itibaren zorunlu olarak geçilmiş idi. Yapılan yeni düzenlemeler neticesi Adana, Erzurum, İzmir, Kayseri, Konya ve Samsun illeri ve 

Medikal Market, Optisyenlik Müesseseleri ve Medikal Eczanelerde E-Reçete Uygulaması Hakkında Duyuru

Medikal Market, Optisyenlik Müesseseleri ve Medikal Eczanelerde E-Reçete Uygulaması Hakkında Duyuru

29 Nisan 2019 tarihli duyuru ile, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından, İşitmeye Yardımcı Tıbbi Malzemelerin Teminine İlişkin reçetelerde e-reçete uygulamasının 1 Mayıs 2019 tarihinde zorunlu olarak başlayacağı duyurulmuştur. Bu doğrultuda, Medikal Market, Optisyenlik Müesseseleri ve Medikal Eczane servislerinde de e-reçete uygulaması ile ilgili Hastane Bilgi 

Sosyal Güvenlik Kurumu İle Sözleşmeli Özel Sağlık Hizmeti Sunucularına İlişkin Duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu İle Sözleşmeli Özel Sağlık Hizmeti Sunucularına İlişkin Duyuru

Halen yürürlükte olan 2018 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesinin (18.2) numaralı maddesinde yer alan “Sözleşmede belirtilen istisnalar dışında, her takvim yılının 15 Aralık günü mesai saati bitimine kadar taraflardan biri feshi ihbar etmediği takdirde sözleşme aynı şartlarla 

Sosyal Güvenlik Kurumu İşitmeye/Görmeye Yardımcı Cihazların ve Ayaktan Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzemelerin Teminine İlişkin Sözleşmeler Hakkında Duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu İşitmeye/Görmeye Yardımcı Cihazların ve Ayaktan Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzemelerin Teminine İlişkin Sözleşmeler Hakkında Duyuru

Halen yürürlükte olan; “Sosyal Güvenlik Kurumu İşitmeye Yardımcı Cihazların Teminine İlişkin Sözleşme,” “Sosyal Güvenlik Kurumu Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzemelerin Teminine İlişkin Sözleşme,” “Sosyal Güvenlik Kurumu Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzemelerin Teminine İlişkin Sözleşme”lerin Yürürlük bölümünde yer alan “Sözleşmelerde belirtilen istisnalar dışında her takvim yılının 

SGK ile Sözleşmeli Özel Sağlık Hizmeti Sunucularının Dikkatine Duyuru

SGK ile Sözleşmeli Özel Sağlık Hizmeti Sunucularının Dikkatine Duyuru

Halen yürürlükte olan 2018 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesinin (18.2) numaralı maddesinde yer alan “Sözleşmede belirtilen istisnalar dışında, her takvim yılının 15 Aralık günü mesai saati bitimine kadar taraflardan biri feshi ihbar etmediği takdirde sözleşme aynı şartlarla