KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINADAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINADAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI

Kamu İhale Kurumu’ndan 13 Haziran 2019 tarihli ve 30800 sayılı Resmi Gazete’de, “KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ” yayımlandı.

İhale Uygulama Yönetmelikleri ve Tebliğlerinde Değişiklik

İhale Uygulama Yönetmelikleri ve Tebliğlerinde Değişiklik

Kamu İhale Kurumundan “Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve “Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 16 Mart 2019 tarihli ve 30716 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.