Tıbbi Cihaz İmalatçı Firmaları Tarafından Yapılacak Tekil Ürün Hareket Bildirimlerine İlişkin Erteleme Duyurusu (ÜTSG-2023/2)

“ÜTSG-2023/1 Sayılı Tıbbi Cihaz İmalatçı Firmaları Tarafından Yapılacak Tekil Ürün Hareket Bildirimlerine İlişkin Duyuru”da ifade edilen “Tıbbi cihazların tekil olarak izlenebilirliğinin daha etkin bir şekilde sağlanabilmesi maksadıyla 15 Ocak 2023 tarihi itibariyle ÜTS’de imal olarak kayıtlı tıbbi cihazların üretim bildirimi ile sisteme dahil edilmesi işlemlerinde; EC/AB sertifikası ve/veya uygunluk beyanı belge süresi içinde “kayıtlı” durumda iken bildirim tarihi ile üretim tarihi arasında en fazla 120 gün süre kontrolü uygulanacak olup üretim bildirimi yapılan tarihten en fazla 120 gün geriye gidecek şekilde üretim tarihi seçilebilecektir.” hükmü doğrultusunda ÜTS’de geliştirme yapılmıştır.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna üretici firmalar tarafından yapılan talepler doğrultusunda bildirim tarihi ile üretim tarihi arasında en fazla 120 gün süre kontrolü uygulamasına 31.03.2023 tarihi itibariyle devam edilecek olup bu süre zarfında üretici firmaların üretmiş oldukları ancak henüz tekil bildirimi yapmadıkları ürünlere ilişkin gerekli bildirimleri yapmaları gerekmektedir.