Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

“Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik”, 15 Mart 2018 tarihli ve 30361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği – 30.12.2016

Ekonomi Bakanlığından Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği, 30 Aralık 2016 tarihli ve 29934 sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlandı.