ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ (ÜTS) FİRMA, BELGE VE ÜRÜN KAYDI HİZMETLERİMİZ

ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ (ÜTS) FİRMA, BELGE VE ÜRÜN KAYDI HİZMETLERİMİZ

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ve TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) iş birliğinde yürütülmekte olan Ürün Takip Sistemi (ÜTS) projesi 12 Haziran 2017 tarihinde hayata geçirilmiştir. Ürün Takip Sistemi (ÜTS), ülkemizde üretilen veya ithal edilen tüm tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerinin üretim yerinden veya ithalat aşamasından son kullanıcıya kadar takip edilmesinin ve izlenmesinin hedeflendiği bir organizasyondur.

ÜTS Projesinin amacı; hasta güvenliğine katkıda bulunmak, tıbbi cihazların izlenebilirliğini sağlamak, denetimlerin sağlıklı ve etkili şekilde yürütülmesini sağlayabilmek ve tıbbi cihazların takibi ile kayıt dışı ekonominin önlenmesine katkıda bulunmaktır.

Firmanızın ve üretim/ithalat yaptığınız ürünlerinizin Ürün Takip Sistemi (ÜTS)’ne kayıt işlemleri için UBBMED Medikal Danışmanlık’a ulaşabilirsiniz.