Tekilleştirilmiş Optik Ürünlerin TİTUBB’dan ÜTS’ye Aktarımı İle İlgili Süre Uzatımı Hakkında Duyuru

Tekilleştirilmiş Optik Ürünlerin TİTUBB’dan ÜTS’ye Aktarımı İle İlgili Süre Uzatımı Hakkında Duyuru

Optisyenlik müesseseleri tarafından TİTUBB da tekilleştirilmiş ve hala stoklarında bulunan ürünlerin Ürün Takip Sistemi’ne (ÜTS) aktarılması ile ilgili 19 Şubat 2021 tarihinde “Tekilleştirilmiş Optik Ürünlerin TİTUBB’den ÜTS’ye Aktarımı İle İlgili Optisyenlik Müesselerinin Yapması Gereken İşlemler Hakkında Duyuru” yayınlanmıştır. Anılan Duyuru kapsamında optisyenlik müesseseleri tarafından yapılması 

TİTUBB/ÜTS BAYİLİK KAYDI HAKKINDA DUYURU

TİTUBB/ÜTS BAYİLİK KAYDI HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere 4 Eylül 2019 tarih 30878 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği ile Sağlık Uygulama Tebliğinin; 3.1.1 maddesinin 2 inci fıkrası “Kurumca bedeli karşılanan tıbbi malzemelerin, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına 

Ürün Takip Sistemi İş Süreçlerinde TİTUBB’daki Kayıtların Durumu Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere; 12 Haziran 2017 tarihi itibari ile tıbbi cihaz kayıt/bildirim işlemleri, ürün hareketleri ve ilgili diğer iş ve işlemler Ürün Takip Sistemi (ÜTS) üzerinden takip edilmektedir. 04.05.2018 tarihli duyuru ile; Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’ndan (TİTUBB) aktarılan ancak henüz ÜTS’nde kaydı 

Tıbbi Cihaz Tekil Takip Süreçleri ile ilgili Tüm Sağlık Tesislerinin Dikkatine Duyuru

ÜTS ürün kayıtları ve ürün hareketleri ile ilgili olarak; Ülkemizde tıbbi cihazların kayıtları 12.06.2017 tarihinden itibaren Ürün Takip Sistemi (ÜTS)’nde yapılmakta olup; bu sistem üzerinde tekil takip süreçleri de yürütülmektedir. Tekil takip süreci ile birlikte tıbbi cihazların tekil hareket bildirimleri takip edilerek piyasaya arz sonrası 

TİTUBB Sistemi Kapatılması Hakkında MEDULA Duyurusu

11 Temmuz 2018 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından MEDULA Hastane Sisteminde “TİTUBB Sistemi Kapatılması” konulu duyuru yayımlandı.

Adi Ortaklık Statüsündeki Tıbbi Cihaz Firmalarının Kayıt İşlemleri Hakkında Duyuru

Adi ortaklık statüsündeki tıbbi cihaz firmaları kayıt işlemlerinin tamamlanabilmesi için adi ortaklık sözleşmesinin orijinali ya da noter onaylı örneği ve adi ortaklık sözleşmesinde adı geçen kişilerin imza sirküsü veya imza beyannamelerinin aslı ya da noter onaylısının sisteme yüklenmesi ve matbu hallerinin standart dilekçe ekinde Tıbbi