KOZMETİK BİLDİRİMİ HİZMETLERİMİZ

KOZMETİK BİLDİRİMİ HİZMETLERİMİZ

T.C. Sağlık Bakanlığı, 1 Mart 2016 tarihi itibariyle kozmetik ürün bildirimlerinin “Kozmetik Ürün Takip Sistemi” üzerinden yapılacağını duyurmuştur. Bu tarihten itibaren imal ve ithalat olarak piyasaya arz edilen ürünler ÜTS üzerinden bildirilecektir.

Bakanlık, kozmetik ürünlerde piyasaya gözetim ve denetim faaliyetini daha etkin yürütebilmek, ürün güvenirliğini ön planda tutabilmek için Kozmetik Ürün Takip Sistemi (ÜTS)’ne geçiş yapmıştır. Kozmetik bildirimine ilişkin verdiğimiz danışmanlık hizmetleri aşağıda verilmiştir;

  • Kozmetik Kanunu ve Yönetmeliği’ne uygun ürün arz etmeniz için tarafınıza bilgilendirmede bulunulması,
  • Sorumlu Teknik Eleman (STE) yetkilendirme sürecinde destek olunması,
  • Piyasaya arz edeceğiniz ürünlerin mevzuat doğrultusunda incelemesini yapmak, ürün içeriklerinin mevzuata göre kontrol edilmesi, varsa riskler ve yasaklı/limitli maddelerin başvuru öncesinde tarafınıza bildirilmesi,
  • Türkçe etiket/sticker formatlarını Bakanlık mevzuat ve kılavuzlarına uygun olarak hazırlanması,
  • Ürünlerinizin ve formüllerinin Ürün Takip Sistemi (ÜTS)’ne kaydedilmesi ve başvuru dosyanızın hazırlanması,
  • Bakanlığa Kozmetik Bildirimi başvurusunun yapılması,
  • Firmanızın başvuru ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirilmesi,
  • Teknik dosya hazırlığı konusunda bilgilendirme yapılması.

Kozmetik ürünlerin kayıt ve bildirim işlemleri için UBBMED Medikal Danışmanlık’a ulaşabilirsiniz.