TEKİL TAKİP SÜREÇ YÖNETİMİ HİZMETİMİZ

TEKİL TAKİP SÜREÇ YÖNETİMİ HİZMETİMİZ

Tıbbi Cihazların ve Kozmetik Ürünlerin tekil bazlı takibi ile; ithal edilen ürünlerin gümrükten geçişinden itibaren, son kullanıcıya kadar tüm süreçlerin kayıt altına alınması, yurt içinde üretilen ürünlerin piyasaya arzından itibaren, son kullanıcıya kadar tüm süreçlerin takip edilmesi ve ihraç edilen ürünlerin istatiksel verilerinin tutulması amaçlanmaktadır. Tekil takip süreci ile;

   • Tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlerin üretim veya ithalatından, son kullanıcıya kadar tüm süreçlerinin takip edilmesiyle güvensiz olan ürünler tespit edilebilecektir,
   • Hatalı, sahte veya bozulmuş ürünlerin piyasadaki dolaşımı engellenebilecektir,
   • Ürünlere yönelik yapılan test ve kontroller ile nakliye ve depolama koşulları kayıt altına alınabilecektir,
   • Tıbbi cihazların envanter, bakım onarım, kalibrasyon ve garanti süreçlerinin doğru bir şekilde takibi sağlanabilecektir.

Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Tekil Takip Süreci uygulama takvimi aşağıdaki gibidir:

   • 11.9.2017 tarihi itibari ile optik ürünlerde,
   • 2.7.2018 tarihi itibari ile 90/385/EEC vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlarda,
   • 1.10.2018 tarihi itibari ile 93/42/EEC tıbbi cihaz yönetmeliği Sınıf lll ürünlerde,
   • 1.3.2019 tarihi itibari ile 93/42/EEC diğer tüm sınıflara ait ürünlerde

tekil takip süreci başlatılmıştır.

Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Tekil Takip Süreç Yönetimi ile ilgili tüm sorularınız için UBBMED Medikal Danışmanlık’a ulaşabilirsiniz.