SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK) SUT KODU BAŞVURU HİZMETLERİMİZ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK) SUT KODU BAŞVURU HİZMETLERİMİZ

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)’nde geri ödemesinin yapılmayacağı belirtilen malzemeler dışında kalan, tıbbi malzemelerin “Kurumca Bedeli Karşılanacak Tıbbi Malzeme Listeleri” ne dâhil edilmesi için yapılması gereken başvurular, aşağıda tanımlanmış olan üç kategoriden biri çerçevesinde yapılmaktadır;

A GRUBU BAŞVURULAR: Bedeli Karşılanacak Tıbbi Malzeme Listelerinde, tıbbi malzemenin dâhil edileceği malzeme alan tanımı bulunmayan, dolayısıyla yeni bir malzeme alan tanımı ile listelere dâhil edilmesi talep edilen tıbbi malzemeler için yapılacak olan başvuruları kapsamaktadır.

B GRUBU BAŞVURULAR: Bedeli Karşılanacak Tıbbi Malzeme Listelerinde, tıbbi malzemenin dâhil edileceği benzer malzeme alan tanımı bulunmasına karşın, ürünün farklı boyut/ölçü/nitelikte olanlarının tanımlanarak, farklı bir tıbbi malzeme alan tanımı ile listelere dâhil edilmesi için yapılacak olan başvuruları kapsamaktadır.

C GRUBU BAŞVURULAR: Bedeli Karşılanacak Tıbbi Malzeme Listelerinde, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geri ödemesinin yapılacağı yayımlanmış ve MEDULA-Hastane uygulamasına tanımlanmış bulunan tıbbi malzeme alan tanımı içine dâhil edilecek tıbbi malzemeler için yapılacak olan başvuruları kapsamaktadır.

D GRUBU BAŞVURULAR: Bedeli Karşılanacak Tıbbi Malzeme Listelerinde Kurumca geri ödemesinin yapılacağı yayımlanmış ve MEDULA-Hastane uygulamasına tanımlanmış bulunan tıbbi malzemelerin (niteliklerinin ve MEDULA-Hastane uygulamasındaki mevcut SUT kodu-barkod eşleştirmelerin değişmemesi kaydıyla) küresel ürün numarası (barkod) güncellemesi ve/veya  aynı küresel ürün numarasının  firma adı değişikliğine (firma tanımlayıcı numarasının değişmeksizin isminin değişmesi veya MEDULA-Hastane uygulamasında kayıtlı küresel ürün numarasının farklı firma tanımlayıcı numarasına sahip başka bir firma tarafından kaydedilmesi talepleri) ilişkin başvuruları kapsamaktadır.

A, B, C ve D grubu Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) başvuru dosyaların hazırlanması ve dosya takibi ile ilgili tüm ihtiyaçlarınız için UBBMED Medikal Danışmanlık’a ulaşabilirsiniz.