ELEKTRONİK BAŞVURU SİSTEMİ (EBS) FİRMA KAYIT VE BAŞVURU HİZMETLERİMİZ

ELEKTRONİK BAŞVURU SİSTEMİ (EBS) FİRMA KAYIT VE BAŞVURU HİZMETLERİMİZ

Elektronik Başvuru Sistemi (EBS) ile T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)’nun iş süreçleri içerisinde kullanılan evrakların, standart ve genelgelere uygun yapıda olması sağlanmaktadır.

Evrak bütünlüğü ve standardını sağlayacak kontrollerin yazılım ile otomatik hale gelmesi amaçlanmış ve kullanıcı hatalarının önüne geçilmiştir. Bu kapsamda T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na yapılacak olan tüm başvurular, toplantı ve randevu talepleri web uygulaması üzerinde otomatik hale getirilerek standartlaştırılmıştır.

Elektronik Başvuru Sistemi (EBS) firma kayıt ve zaman damgalı başvurularınız için UBBMED Medikal Danışmanlık’a ulaşabilirsiniz.