Tıbbi Cihaz Firma Ünvan ve Adres Bilgilerinin ÜTS ve EBS’de Güncellenmesi Hakkında Duyuru (2023/KK-3)

Tıbbi Cihaz Firma Ünvan ve Adres Bilgilerinin ÜTS ve EBS’de Güncellenmesi Hakkında Duyuru (2023/KK-3)

Bilindiği üzere, hali hazırda yürürlükte olan “2022/KK-1 Sayılı Tıbbi Cihaz Kayıt ve Tıbbi Cihazlara ait Belge Kayıt Başvuruları ile ilgili 2020/KK-2 Sayılı Duyuruyu Tadil Eden Duyuru” adlı duyuru hükümlerine istinaden tıbbi cihaz firmalarından fiziki olarak talep edilen EC sertifikası, AB Sertifikası (MDR/IVDR), Uygunluk Beyanı, AB Uygunluk Beyanı (MDR/IVDR) ve SİP 

EBS Firma İletişim Bilgileri Güncelleme ve Firma Kayıtları Hakkında Duyuru

EBS Firma İletişim Bilgileri Güncelleme ve Firma Kayıtları Hakkında Duyuru

Elektronik Başvuru Sisteminde (EBS) kayıtlı firmaların adres, iletişim ve KEP adresi bilgilerinde hatalar tespit edilmiştir. Firmalara kayıtlı adresleri üzerinden gönderilen birçok resmi yazı adres hatası nedeniyle geri dönmekte, KEP adresleri üzerinden gönderilen yazılar ise KEP adresinin hatalı veya aktif olmaması nedeniyle ulaştırılamamaktadır. EBS’de kayıtlı tüm firmaların 

Firma Kayıt ve Firma Bilgileri Güncelleme Duyurusu

Firma Kayıt ve Firma Bilgileri Güncelleme Duyurusu

Elektronik Başvuru Sistemi (EBS) Firma Kayıt ekranı e-Devlet sisteminin arkasına alınmıştır. Firma kayıt, firma yetkili değişikliği ve firma faaliyet tipi değişikliği başvuruları için firmalardan ticaret sicil gazetesi ve imza sirküleri talep edilmeyecek, Kurum tarafından firma onay işlemi yapılmayacaktır. Firma bilgilerinde yapılacak işlemlerde firma beyanları doğrultusunda 

Tıbbi Tanı Kitlerinin İthalat Başvurularına İlişkin Duyuru

Tıbbi Tanı Kitlerinin İthalat Başvurularına İlişkin Duyuru

2 Nisan 2020 tarihli ve 31087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ” ile insanlar için kullanılan 3822.00 ve 3002.15 Gümrük Tarife Pozisyonlarındaki eşyaların Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi veya Geçici İthalat Rejimine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Türkiye İlaç ve Tıbbi 

İhracat Ön İznine Tabi Ürünlerin Elektronik Başvurusu Hakkında Duyuru

İhracat Ön İznine Tabi Ürünlerin Elektronik Başvurusu Hakkında Duyuru

04 Mart 2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İhracı Yasak Ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile Kişisel Koruyucu Donanım kapsamında piyasaya arz edilen “Koruyucu Maske (Gaz, Toz ve Radyoaktif Toz Filtreli Maskeler)”, “Tulum (Koruyucu İş 

Kozmetik Mevzuatı Hakkında Duyuru

Kozmetik Mevzuatı Hakkında Duyuru

Firmalardan alınan geri dönüşler, talepler ve yapılan tespitler doğrultusunda firmaların ÜTS üzerinden yapılan firma kayıt ve bildirim işlemleri ile EBS üzerinden yapılan firma kayıt işlemlerinde sorun yaşadığı tespit edilmiştir. Bu sebeple kozmetik sektörüne yönelik sektör memnuniyetini arttırmak, yaptıkları iş ve işlemlerde kolaylık ve hız sağlamak