Etiket: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)

01/06/2022 SUT DEĞİŞİKLİK TEBLİĞİ İŞLENMİŞ GÜNCEL 2013 SUT

01/06/2022 SUT DEĞİŞİKLİK TEBLİĞİ İŞLENMİŞ GÜNCEL 2013 SUT

Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından 1 Mayıs 2013’te yürürlüğe giren Sağlık Uygulama Tebliği’nde 01 Haziran 2022’de yayınlanan değişiklik tebliği ile yapılan değişikliğin işlenmiş güncel hali yayınlanmıştır.   Değişiklik Tebliği İşlenmiş Güncel 2013 SUT’u indirmek için tıklayınız.

ECZANELERDEN TEMİN EDİLEN TIBBİ MALZEMELER

ECZANELERDEN TEMİN EDİLEN TIBBİ MALZEMELER

01/10/2020 tarihinde yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol” eki “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden Tıbbi Malzemelerin Temini Sözleşmesi”nin 4.5.3 numaralı maddesi uyarınca yapılan değişiklikler sonucu düzenlenen güncel “Ek-6/8 Tıbbi Malzeme 

21/04/2022 SUT Değişiklik Tebliği İşlenmiş Güncel 2013 SUT

21/04/2022 SUT Değişiklik Tebliği İşlenmiş Güncel 2013 SUT

Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından 1 Mayıs 2013’te yürürlüğe giren Sağlık Uygulama Tebliği’nde 21 Nisan 2022’de yayınlanan değişiklik tebliği ile yapılan değişikliğin işlenmiş güncel hali yayınlanmıştır.   Değişiklik Tebliği İşlenmiş Güncel 2013 SUT’u indirmek için tıklayınız.

AYAKTA TEDAVİDE KULLANILAN TIBBİ MALZEMELER İÇİN C GRUBU BAŞVURU YAPILMASI HAKKINDA DUYURU

AYAKTA TEDAVİDE KULLANILAN TIBBİ MALZEMELER İÇİN C GRUBU BAŞVURU YAPILMASI HAKKINDA DUYURU

25.11.2021 tarihinde yayımlanan duyuruda “Ayakta Tedavide Kullanılan Tıbbi Malzemeler” için SGK tarafından 20.04.2016 tarihinde yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Tıbbi Malzeme Başvuruları İle İlgili Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge” kapsamında C grubu SUT kodu barkod eşleştirmesi yapılacağı, belirtilen süre ve esaslar doğrultusunda barkod eşleştirmesi başvurusunu 

21/04/2022 SUT DEĞİŞİKLİK TEBLİĞİ İŞLENMİŞ GÜNCEL 2013 SUT

21/04/2022 SUT DEĞİŞİKLİK TEBLİĞİ İŞLENMİŞ GÜNCEL 2013 SUT

Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından 1 Mayıs 2013’te yürürlüğe giren Sağlık Uygulama Tebliği’nde 21 Nisan 2022’de yayınlanan değişiklik tebliği ile yapılan değişikliğin işlenmiş güncel hali yayınlanmıştır. Tebliğ ve eklerini indirmek için tıklayınız.

C GRUBU BAŞVURULAR HAKKINDA DUYURU

C GRUBU BAŞVURULAR HAKKINDA DUYURU

Sosyal Güvenlik Kurumu Tıbbi Malzeme Başvuruları İle İlgili Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge” kapsamında Mayıs 2022 dönemi C grubu başvuru sürecinin bir kısmı resmi tatile denk gelmektedir. Bu nedenle; 10 Mayıs 2022 tarihinde sonlanan başvuru dönemi uzatılarak 13/05/2022 Cuma günü saat 24:00’e kadar elektronik