Ürün Takip Sistemine Kayıtlı Tıbbi Malzemelerin Referans/Katalog ve/veya Model/Versiyon Numaraları ile Fotoğrafların Düzeltilmesi Hakkında Duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 20 Nisan 2016 tarihinde yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Tıbbi Malzeme Başvuruları İle İlgili Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge” kapsamında C grubu SUT kodu-barkod eşleştirme başvurularının değerlendirilmesi sırasında bazı firmalara ait ürünlerde Referans/Katalog ve/veya Model/Versiyon numaralarının Ürün Takip Sistemi (ÜTS) üzerinde kayıtlı olmadığı görülmüş olup, bu husus tıbbi malzemelerin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından düzenlenen bilimsel ve akademik danışmanlık komisyonlarında incelenmesi esnasında tereddütlere sebebiyet vermektedir.

Bu nedenle; gerek Sosyal Güvenlik Kurumu, gerek bilimsel ve akademik danışmanlık komisyonu üyeleri gerekse de sağlık hizmeti sunucularının tıbbı malzeme kullanımlarında oluşacak tereddütlerin ortadan kaldırılması amacıyla;

Tıbbi malzeme firmalarının ÜTS sistemine kayıtlı bulunan ve SUT kodu-barkod eşleştirmesi yapılmış bulunan tüm barkodlara ait tıbbi malzeme ile bundan sonra eşleştirme talebinde bulunulacak olan barkodlara ait tıbbı malzemelerin her biri için ayrı ayrı olmak üzere,

  • Referans/Katalog veya Model/Versiyon numaralarının,
  • Satışa hazır haldeki tıbbi malzemenin barkod numarası da görülecek şekilde paketinin, paket içerisinde yer alan tıbbi malzemenin tüm yönlerden çekilmiş fotoğraflarının,

31 Aralık 2021 tarihine kadar ÜTS’ye kaydedilmesi gerekmektedir