TIBBİ CİHAZLARIN GERİ ÖDEME SÜREÇLERİNDE TEKİL BİLDİRİM İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere; 12 Haziran 2017 tarihi itibari ile tıbbi cihaz kayıt/bildirim işlemleri, ürün hareketleri ve ilgili diğer iş ve işlemler Ürün Takip Sistemi (ÜTS) üzerinden takip edilmektedir.

Gelinen noktada Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (SGK) tarafından 3 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan “TIBBİ CİHAZLARIN GERİ ÖDEME SÜREÇLERİNDE TEKİL BİLDİRİM KONTROLÜ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU” da yer verilen ürün gruplarından SGK’ya fatura edilmek istenen ürünler için ÜTS’de tekil bildirim işlemleri yapılmadığı durumda ürün bedellerinin 1 Mart 2022 tarihinden itibaren karşılanmayacağı belirtilmiştir.

Bu minvalde; ilgili Duyuru kapsamında SGK’ya fatura edilmek istenen ürünler için firmaların ÜTS’de tekil hareket bildirimlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde fatura edilecek miktarda ÜTS üzerinde tekil ürün stoğu bulunmayan ürünler için geri ödeme bildirimi yapılamayacaktır.