Medikal Market, Optisyenlik Müesseseleri, İşitme Merkezleri ve Medikal Eczanelerde Fatura ve Eki Belgelerin Elektronik Ortamda Alınması Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere, medikal market, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezleri ve medikal eczanelerde fatura ve eki belgelerin elektronik ortamda alınması uygulamasına Ankara ve bağlı illerde 1 Şubat 2021 tarihinden itibaren zorunlu olarak geçilmiş, 25 Ağustos 2021 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu web sitesinde yayımlanan duyuru ile Adana, Erzurum, İzmir, Kayseri, Konya ve Samsun illeri ve bağlı illerde de tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sözleşmeli olarak faaliyet gösteren medikal market, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezleri ve medikal eczanelerin 1 Ekim 2021 tarihi ve sonrasında karşıladıkları reçetelere ait fatura ve eki belgelerin taranarak Sosyal Güvenlik Kurumuna teslim edilmesi bildirilmiş idi.

Söz konusu uygulama 1 Aralık 2021 tarihi ve sonrasında Afyon, Antalya (Burdur, Isparta), Bursa (Yalova), Çorum, Elazığ (Bingöl, Tunceli), Erzincan, Eskişehir (Bilecik, Kütahya), Gaziantep (Adıyaman, Kilis), Denizli, Kahramanmaraş, Kocaeli (Sakarya, Düzce), Malatya, Sivas, Tokat, Trabzon (Gümüşhane, Bayburt), Zonguldak (Bartın), Şanlıurfa illeri için zorunlu hale getirileceğinden tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sözleşmeli olarak faaliyet gösteren medikal market, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezleri ve medikal eczaneler tarafından fatura ve eki belgelerin taranarak Sosyal Güvenlik Kurumuna teslim edilmesi zorunludur.

Taranmamış fatura ve eki belgeler Kurumca kabul edilmeyip taranmak üzere iade edilecektir.