TİTUBB Sistemi Kapatılması Hakkında MEDULA Duyurusu

11 Temmuz 2018 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından MEDULA Hastane Sisteminde “TİTUBB Sistemi Kapatılması” konulu duyuru yayımlandı.

TİTUBB Sistemi Kapatılması

TİTCK’nın “www.titck.gov.tr/Duyurular” adresinde yayınladığı duyurunun son paragrafına istinaden 29.10.2018 tarihinde TİTUBB sisteminin kapatılacağından ötürü malzeme tedarikçileriniz ile görüşerek ürünlerini ÜTS sistemine aktarmalarını sağlayınız.

Bu tarihten itibaren de MEDULA sistemi TİTUBB sistemine giderek sorgulama yapmayacaktır.

Bilgilerinize sunulur.