Adi Ortaklık Statüsündeki Tıbbi Cihaz Firmalarının Kayıt İşlemleri Hakkında Duyuru

Adi ortaklık statüsündeki tıbbi cihaz firmaları kayıt işlemlerinin tamamlanabilmesi için adi ortaklık sözleşmesinin orijinali ya da noter onaylı örneği ve adi ortaklık sözleşmesinde adı geçen kişilerin imza sirküsü veya imza beyannamelerinin aslı ya da noter onaylısının sisteme yüklenmesi ve matbu hallerinin standart dilekçe ekinde Tıbbi Cihaz Kayıt ve Kontrol Birimine gönderilmesi gerekmektedir.

Başvurunun kabul edilmesi için adi ortaklık vergi no ve firma ÇKYS numarası ve varsa firma TİTUBB bilgilerinin girilerek firma kayıt başvurularının ÜTS üzerinden bitirilmesi gereklidir.