Ürün Takip Sistemi İş Süreçlerinde TİTUBB’daki Kayıtların Durumu Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere; 12 Haziran 2017 tarihi itibari ile tıbbi cihaz kayıt/bildirim işlemleri, ürün hareketleri ve ilgili diğer iş ve işlemler Ürün Takip Sistemi (ÜTS) üzerinden takip edilmektedir.

04.05.2018 tarihli duyuru ile; Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’ndan (TİTUBB) aktarılan ancak henüz ÜTS’nde kaydı tamamlanmamış ürünlerin ÜTS başvurularının 29.10.2018 tarihine kadar tamamlaması gerektiği ve anılan tarih itibariyle TİTUBB’nın tamamen kapatılacağı ilan edilmiştir.

Sektörden gelen talepler doğrultusunda Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından TİTUBB’nda kayıtlı olup henüz ÜTS’nde kaydı tamamlanmamış ürünlerin durumu yeniden değerlendirilmiştir.

Bu bağlamda; 02.07.2018 tarihinde tekil takibi başlatılan Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamındaki ürünler ile 01.10.2018 tarihinde tekil takibi başlatılan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamındaki sınıf III risk düzeyine sahip ürünlerin ÜTS’ne aktarımlarının 29.10.2018 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir. Diğer ürün gruplarında bu tarih 31.12.2018 tarihine kadar uzatılmıştır. Belirlenen tarihler itibariyle ilgili ürün grupları için TİTUBB sistemi kapatılacak olup, ihale ve geri ödeme gibi tüm süreçler ÜTS esas alınarak devam edecektir.