Tıbbi Cihazların Geri Ödeme Süreçlerinde Tekil Bildirim Kontrolü Hakkında Önemli Duyuru

Bilindiği üzere; tıbbi cihaz kayıt/bildirim işlemleri, ürün hareketleri ve ilgili diğer iş ve işlemler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından Ürün Takip Sistemi (ÜTS) üzerinden takip edilmektedir.

Bu itibarla, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından başlatılacak uygulamaya göre tekilleştirilmiş barkod/karekodu olmayan ürünlerden, duyuru ekindeki metinde yer alan listede belirtilen SUT kod ve tıbbi malzeme alan tanımı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilen ürün bedelleri 1 Mart 2022 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmayacaktır.

Duyuru metnini ve listeyi indirmek için tıklayınız.