Sosyal Güvenlik Kurumu İle Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri Arasında Protez/Ortez Teminine İlişkin Sözleşme Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere; sağlık hizmet bedelleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanan kişiler için, adlarına Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)’nde tanımlı sağlık hizmeti sunucuları tarafından sağlık raporu ve reçete düzenlenmesi suretiyle kullanılması öngörülen ısmarlama protez ve ortez temini, sadece şahıs ödeme kapsamında sağlanmakta iken, 1 Ekim 2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri Arasında Protez/Ortez Teminine İlişkin Sözleşme” ile Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalamış olan özel ısmarlama protez/ortez merkezlerince de temin edilebilecektir.

Ancak, 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla söz konusu ısmarlama protez ve ortezler, sadece Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi olan özel ısmarlama protez/ortez merkezlerince karşılanacak olup 1 Ocak 2022 tarih ve sonrasında şahıs ödeme kapsamında düzenlenmiş olan reçetelere ilişkin fatura bedelleri karşılanmayacaktır.