Tıbbi Cihaz İmalatçı Firmaları Tarafından Yapılacak Tekil Ürün Hareket Bildirimlerine İlişkin Duyuru (ÜTSG-2023/1)

Bilindiği üzere tüm tıbbi cihazlar için tekil bildirim zorunluluğu 1 Ocak 2020 itibariyle başlamış olup Ürün Takip Sistemi üzerinden gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Buna ilave olarak 2 Haziran 2021 tarihli ve 31499 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği doğrultusunda geçiş hükümleri yayınlanmıştır.

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği doğrultusundaki geçiş hükümlerinin uygulanmasına yönelik olarak 26 Mayıs 2021 tarihinde “2021/ÜTSG-4 Yeni Tıbbi Cihaz Tüzüğü’nün Yürürlüğe Girdiğinde Ürün Takip Sistemi’nde (ÜTS) Yürütülecek Ürün Kayıt Ve Tekil Hareket Süreçlerine İlişkin Duyuru” yayınlanmış olup ÜTS iş kuralları bu doğrultuda halihazırda uygulanmaktadır.

Tıbbi cihazların anılan kurallar dahilinde tekil olarak izlenebilirliğinin daha etkin bir şekilde sağlanabilmesi maksadıyla 15 Ocak 2023 tarihi itibariyle ÜTS’de imal olarak kayıtlı tıbbi cihazların üretim bildirimi ile sisteme dahil edilmesi işlemlerinde;

  • EC/AB sertifikası ve/veya uygunluk beyanı belge süresi içinde “kayıtlı” durumda iken bildirim tarihi ile üretim tarihi arasında en fazla 120 gün süre kontrolü uygulanacak olup üretim bildirimi yapılan tarihten en fazla 120 gün geriye gidecek şekilde üretim tarihi seçilebilecektir.
  • EC/AB sertifikası ve/veya uygunluk beyanı belge bitiş tarihinden sonra ise üretim tarihi belge bitiş tarihinden önce olmak kaydıyla ve yukarıda ifade edilen 120 günlük kontrol sağlanmak üzere belge bitiş tarihinden 15 gün içerisinde üretim bildirimlerinin yapılması gerekecektir.

Tıbbi Cihaz imalatçıları tarafından ÜTS’de yapılacak tekil ürün bildirimlerine ilişkin anılan hususlara dikkat edilmesi hususu önemle duyurulur.