ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ (ÜTS) – GS1 ENTEGRASYONU HAKKINDA DUYURU (2022/ ÜTSG-2)

Bilindiği üzere, Ürün Takip Sistemi’nde (ÜTS) tıbbi cihaz, kozmetik ve insan vücudu ile temas eden Tip -1 ve Tip 19 biyosidal ürünlerin kayıtları ürün barkodları üzerinden alınmaktadır.

ÜTS alt yapısı barkod tahsis kuruluşlarının belirlemiş olduğu formatlara uygun olan barkodların kaydına izin vermekte olup halihazırda;

  • Tıbbi cihazlar için GS1 – HIBBC – ICCBBA ve IFA
  • Kozmetik ve tip 1- tip 19 biyosidal ürünler için GS1

barkod tahsis kuruluşlarının barkodları ile kayıtlar alınmaktadır.

Mevcut durumda ÜTS’de kayıtlı ürün barkodlarının büyük çoğunluğu GS1 formatındadır.

ÜTS’deki veri doğruluğu ve tutarlılığını sağlamak, kurum/firmaların başkalarına ait barkodlar ile yanlış kayıt yapmalarının önüne geçmek amacıyla GS1 Kuruluşu’nun Türkiye temsilcisi olan GS1 Türkiye Vakfı ile barkod ve barkod sahibi kurum bilgisinin kontrolüne yönelik web servis entegrasyonu çalışmaları yapılmıştır.

Bu doğrultuda, 2023 yılı sene başı itibariyle ÜTS’de yapılacak ilk sürüm güncellemesi ile birlikte “imal” olarak ürün kaydı yapılacak ürünler için barkod ve firma bilgilerinin doğruluğu kontrol edilecek olup doğruluğu sağlanamayan barkodların kaydına izin verilmeyecektir.

Halihazırda sistemde kayıtlı olan ürünlerin barkodları için de doğruluk kontrolü sağlanacak olup barkod ve firma bilgisi uyuşmayan kayıtlar tespit edilerek sonraki dönemde gerekli uygulamalar bu minvalde gerçekleştirilebilecektir.