Yeni Ürün Takip Sistemi Sürümü “UTS-v8.5.0” Yayınlandı

Yeni Eklenen Özellikler/Gereksinim Değişiklikleri

 • Tıbbi Cihaz:
  • Yerli Malı Belgesi’nde “Marka Adı” karakter alanı arttırıldı.
  • Sistem İşlem Paketi’ne “Sağlık Marketinde Satılacak Mı?” sorusu eklendi ve başvurusuz güncelleme ekranında hem bu sorunun yanıtlanmasına hem de ilave görsel eklenebilmesi sağlandı.
  • Tıbbi Cihaz başvurusuz güncelleme ekranına “Sağlık Marketinde Satılacak Mı?” ve ilave görsel alanları eklendi.
  • İthal ürün veri değişikliği talebi oluştururken eğer “İçerikteki Ürün Sayısı, Tek Kullanımlık mı?, Sınırlı Kullanım Sayısı Var mı?, Sınırlı Kullanım Sayısı” alanlarını içeren bir talep gün içerisinde kabul edilmişse, bu alanları içeren yeni taleplerin o gün eklenmesinin önüne geçildi.
  • İthal ürün veri değişikliği taleplerine “Ölçü” ve “Saklama Koşulu” alanları eklendi.
  • İthal ürün veri değişikliği talebi oluştururken eğer talep içerisindeki bir alan, aynı barkod için açılmış açık taleplerin herhangi birisinde bulunuyorsa açık    olan talep kapanmadan yeni talebin eklenmesinin önüne geçildi.
  • İthal ürün veri değişikliği talebi oluştururken ve oluşturulmuş talebi reddederken talebe dosya eklenmesine izin verildi.
  • Sistem İşlem Paketleri’nde eğer alt ürünler “Sistemde Tekil Ürünü Var” durumunda ise; Sistem İşlem Paketi’nin kaydının düşmemesi sağlandı.
 • Klinik Mühendislik:
  • Kalibrasyon kuruluş başvurusu yerinde inceleme sekmesinin sadece TİTCK yetkilileri tarafından görüntülenmesi sağlandı.
 • Kozmetik:
  •  Tüm Kozmetik Ürünleri Excel’e İndir fonksiyonu hem TİTCK hem de firmalar için sağlandı.

İyileştirmeler

 • Kozmetik:
  •  İhracat sertifikası başvurusu ödemesi tamamlandığında başvuru yapan firmaya bilgilendirici mesaj gönderilmesi sağlandı.
  •  İhracat sertifikası TİTCK amblemi düzenlendi.
  •  Girdi alanı için CAS numarası formatı eklendi.
 • PGD:
  • Uyarı dosyası kapatıldığında otomatik olarak kapanan uyarı raporları için firmaya bilgilendirici mesaj gönderilmesi sağlandı.
 • Kurum Kullanıcı Yönetimi:
  • Aktif İmza Yetkilisi olmayan firmalar için Mesul Müdürlerin Sistem Token alabilmeleri sağlandı.
 • Tıbbi Cihaz:
  • İthal ürün veri değişikliği talep ekleme ekranlarında veri alanı değişiklikleri yapıldı.
  • İthal ürün veri değişikliği talep ekleme işlemi için çeşitli kontroller eklendi ve hata alınabilen durumlar düzeltildi.
  • İthal ürün veri düzeltme talebine sistemde kayıtlı ürünü olan pasif firmaların da görüş girebilmesi sağlandı.
  • İthal ürün veri düzeltme talebi oluştururken bir hata alındığında ekranın kapanmaması sağlandı.
  • Belge Detay ekranlarında bulunan İşlem Geçmişi’nde Bitiş Tarihi Güncelleme Nedeni’nin gösterilmesi sağlandı.
  • Belge Bitiş Tarihi Güncelleme ekranından “15 Gün Uzat”, “30 Gün Uzat” ve “60 Gün Uzat” seçenekleri kaldırıldı.
  • Aynı barkoda sahip Sistem İşlem Paketleri’nin alt ürünlerinin de aynı olmasını kontrol edecek bir kontrol yapısı eklendi.
  • Sterilizasyon Metodları eklerken firmalar için bilgilendirici mesaj eklendi.
  • Sistem İşlem Paketleri’nde Steril Paketlendi mi? alanının güncellenebilmesi sağlandı.
  • Aynı barkodlu ürünler için Karşılaştırma ekranında düzenlemeler yapıldı.

Giderilen Hatalar

 • PGD:
  • Uyarı dosyasına eklenen rapor ile birlikte gelen denetlenen cihaz bilgilerinde ithal/imal bilgisinin gösterilmesi sağlandı.
 • Kozmetik:
  • Kontrole gönderilmeden zaman aşımına uğramış sertifika başvurularının silinebilmesi sağlandı.
  • Bir ürün içeren kozmetik ürün seti ekleme sırasında gelen “sertifikaya eklenecek ad” hatası düzeltildi.
 • Tıbbi Cihaz:
  • Süre uzatımı verilen belgelerin kimi zaman sehven reddedilmesine neden olan hata giderildi.
  • Belge uyumsuzluğu ile reddedilen ürünlere tıklandığında diğer firmaların ürünlerinin gösterilmesi hatası çözüldü.
  • Başvurusuz güncelleme yapıldığı zaman Ürün Künyesi’nin de güncellenmesi sağlandı.
  • VAT tarafında Aylık İhale Sonuçları kısmında bulunmayan Şubat ayı eklendi.

Diğer (Türü “Task” Olan İşler)

 • TİTCK’nın talebi doğrultusunda çeşitli veri düzeltmeleri yapıldı.
 • Kozmetik:
  • Kozmetik ekranlarında karar verilen noktaların analizi gerçekleştirildi.
 • Periyodik olarak çalışan zamanlanmış görevlerin yeniden başlatılması engellendi.
 • Tıbbi cihaz başvurusuz güncelleme işleminde alınan “Kötü kullanıma yönelik girdi tespit edildi.” uyarısı ile ilgili düzeltme yapıldı.