Yeni Ürün Takip Sistemi Sürümü (UTS-v8.4.0) Hakkında Duyuru

Yeni Eklenen Özellikler/Gereksinim Değişiklikleri

 • PGD – Tüm uyarı raporları için TİTCK Durumu alanı eklenmiş ve sorumlu kullanıcı tarafından güncellenmesine olanak sağlanmıştır.
 • PGD – Yeni olumsuz olay raporunun 1.3.3 Yetkili temsilci alanı, imalatçı ülke bilgisi AB, İsviçre ve Türkiye ise zorun olmayacak şekilde düzenlendi.
 • UH – Piyasaya arz barkodundan, alt ürünün ürün numarası ve içeriğindeki adede erişilebilecek yeni servis açıldı.
 • UH – İçeriğindeki ürün güncelleme işlemlerinin geceleyin yapılması için alt yapı oluşturuldu.
 • TC – Aynı barkodlu ithal ürüne sahip firmaların veri düzeltmesi yapabilmeleri için veri düzeltme ve görüş girme ekranları oluşturuldu.

İyileştirmeler

 • DI – Sistem parametresi güncellemelerinde işlem geçmişi oluşturulması sağlandı.
 • PGD – Taslak durumuna döndürülen raporun taslağa döndürülme gerekçelerinin detay ekranlarında görüntülenmesi sağlandı.
 • UH – Üretim ve son kullanma tarihi güncelleme işlemleri baştan yazıldı ve bazı kontroller gevşetilerek kullanımı kolaylaştırıldı.
 • TC – Başvurusuz güncelleme işleminin günde bir kere yapılabilmesi sağlandı.
 • TC – Saklama Koşulu ve Ölçü bilgisi, mükerrer olan ithal ürünlerin karşılaştırılmasından kaldırıldı.
 • TC – Serbest Satış Sertifikası’nın şablonları güncellendi.
 • TC – Sisteme aynı barkodlu fakat farklı tipteki cihazların eklenmesi, güncellenmesi, başvuruya gönderilmesi vs. gibi işlevleri engellendi.
 • TC – Başvuruya inceleyen atandıktan sonra sorumlu kullanıcıya atılan mailin daha açık olması sağlandı.
 • KOZ – Başvuruya inceleyen atandıktan sonra sorumlu kullanıcıya atılan mailin daha açık olması sağlandı.

Giderilen Hatalar

 • UH – Envanter ürün detayının farklı konumlarda gösterilememesi problemi çözüldü.
 • UH – Üst ürün numarası ile yapılan bildirimlerde ikinci sayfaya geçmeye çalışıldığında çıkan hata düzeltildi.
 • UH – Tıbbi Hizmet Sağlayıcı firmaların tüketim bildirimi yapmasını engelleyen hata giderildi.
 • TC – Excel dosyalarıyla gelen barkod numaralarının başında ve sonunda boşluk varsa firmaların bundan dolayı hata almasıyla ilgili problemler giderildi.
 • PGD – Risk değerlendirmesi yapılan dosya taslak durumuna döndürülemez hata mesajı düzeltildi.
 • KOZ – “Ürün ulusal kozmetik ürün mevzuatına uygun mu?”  Hayır seçildiyse uyarı cümlesi yazıldı.
 • PGD – Rapor tipi seçilmediği durum için kaydet düğmesinin pasif halde tutulması sağlandı.
 • PGD – Tren Raporu ekleme ve güncellenme ve TİTCK’ya gönderme için zorunlu alan tutarlılığı sağlanmıştır.

Diğer (Türü “Task” Olan İşler)

 • TİTCK’nın talebi doğrultusunda çeşitli veri düzeltmeleri yapıldı.
 • Ticaret Bakanlığı’nın ÜTS’ye entegrasyonu için gerekli düzenlemeler yapılmıştır.