Yeni Ürün Takip Sistemi Sürümü (UTS-v8.0.0) Hakkında Duyuru

Yeni Eklenen Özellikler/Gereksinim Değişiklikleri

 • Laboratuvar Testleri modülü kullanıma açıldı.
 • KKY – Tıbbi hizmet sağlayıcıları için yeni hizmet türleri eklendi.
 • KKY – Tıbbi Hizmet Sağlayıcısı firmaların hizmet alanlarını güncelleyebilmesi sağlandı.
 • UH – Ayrıntılı tekil ürünlerin tamamının Excel’e aktarılabilme özelliği getirildi.
 • TC – Başvurusuz güncelleme ekranlarına yeni alanlar eklendi.
 • TC – Bitiş tarihi nedeniyle kaydı düşen EC Sertifikası ve Uygunluk beyanlarına bağlı ürünlerin belirlenen süre boyunca kayıtlarının düşmemesi sağlandı.
 • TC – Serbest Satış Sertifikası’nın Türkçe olarak da oluşturulabilmesi sağlandı.
 • KOZ – Kozmetik ürün ihracat sertifikası başvurusunun ön ödemeli olması sağlandı

İyileştirmeler

 • AY – Sistem mesajlarının detayının görüntülenmesi ve mesaj içeriğinde URL varsa linke dönüştürülmesi sağlandı.
 • AY – Talep detayı ekranında firma tanımlayıcı numarası veya kullanıcı T.C. numarasına basıldığında kullanıcının veya firmanın detayının görünmesi sağlandı.
 • AY – Formlardaki doğrulamanın gerektiğinde resetlenebilmesi sağlandı.
 • UH – Sistem işlem paketlerine alt ürün olarak aynı barkod numarasına farklı lotların eklenebilmesi sağlandı.
 • UH – Ayrıntılı tekil ürünlerin aktarım süresi kısaltıldı.
 • UH – Altyapısal iyileştirmeler yapıldı.
 • UH – İçerikteki ürün sayısının web servislerde dönülmesi sağlandı.
 • UH – Kozmetik firmaya verme bildirimi toplu olarak yapılabilir duruma getirildi.
 • TC – Bilgi Bankası Tıbbi Cihaz Listele ve Tıbbi Cihaz Durum Sorgula ekranlarında firma durumuna bakılmaksızın ürünlerin gösterilmesi sağlandı.
 • TC – Ürün Sorgulama web servisine ürünün bağlı olduğu belgenin yönetmelik bilgisi eklendi.
 • TC – Tıbbi Cihaz detay ekranlarına Tekil Ürün Durumu eklendi.
 • TC – Ürün sorgulama ekranlarında Durum filtresinin yanına Sistemde Tekil Ürünü Var durumundaki ürünler için bir bilgi metni eklendi.
 • TC – Cihaz geçmişi karşılaştırma ekranında Türkçe Etiket kaldırıldı.
 • TC – Tıbbi cihaz incelemede, başvuru için inceleyen durumunda olmayan kullanıcılara daha erken hata mesajı verilerek vakit kaybının önüne geçildi.
 • TC – Tıbbi cihaz incelemede servis kontrollerinin sırası düzenlenerek, gösterilecek hata mesajları daha doğru hale getirildi.
 • TC – Serbest Satış Sertifikası başvurusu ekleme ekranındaki ülke listesinden Türkiye kaldırıldı.
 • TC – Toplu tıbbi cihaz incelemede verilen genel hata mesajı, tüm durumlar için özelleştirilip hataların toplu olarak gösterilmesi sağlandı.
 • KOZ – İEB Eklerken Kullanıcı Bilgisi Tarafında Doğum Tarihi ve Yaşının farklı olması engellendi.
 • KKY – Zorunlu alanlar doldurulmadan sorgulama yapıldığında uyarı mesajı verilmesi sağlandı.
 • KKY – İzinli IP Listesi Belirleme ekranı uyarı mesajı içeriği düzenlendi.
 • PGD – Yeni IOOR ekleme/güncellemede, Benzer Olay ve Cihaz Sayısı ekranında alanlardan biri girildiğinde diğerlerinin zorunluluklarının kaldırılması sağlandı.
 • PGD – Saha Güvenliği Düzeltici Faaliyet Türü referans alanında Diğer seçeneğinin sonda gözükmesi sağlandı.
 • PGD – TİTCK’nın gönüllü geri çekmeleri toplu silebilmesi sağlandı.
 • PGD – Tıbbi Cihaz Denetim Dosyası bildirim kaynaklarından BİMER çıkarıldı.
 • PGD – İçinde bulunan cihaz ve geri çekme sayısının fazlalığı sebebiyle büyük boyutlu olan SGDF raporları detay ve güncelleme ekranlarının daha hızlı açılması sağlandı

Giderilen Hatalar

 • KKY – Bazı firmalarda karşılaşılan yeni bir kullanıcı grubu eklendiğinde eklenmemiş bir yetkinin de kullanıcı grubuna eklenmesi hatası giderildi.
 • TC – Kalibrasyona tabii mi? alanının güncellenebilmesi sağlandı.
 • TC – Belge ve ürünlerde değişiklik yapılmadan güncelleme bildirimi gönderilmesinin önüne geçildi.
 • TC – Üst onay incelemesi gereken kayıtların geç gelmesinin/gelmemesinin önüne geçildi.
 • TC – Tıbbi Cihaz Sorgulama web servislerinde SUT kodlarında mükerrerlik engellendi.
 • TC – Tıbbi cihaz firmalarını excele aktarırken alınan dış servis hatası düzeltildi.
 • TC – İncelemede durumunda geçici kaydı olan cihazların asıl kayıtlarına karar verilememesi sağlandı.
 • TC – Ürün inceleme ekranında boş veya yanlış gözüken bilgilerin doğru alanlardan set edilmesi sağlandı.
 • TC – Üst onay revizyon onayına sunulmuş ürünlere, toplu cihaz inceleme ekranından karar verilememesi sağlandı.
 • VAT – Bilgi bankası > Tıbbi Cihaz Durumu Sorgula sayfasında sorgulama işlemi yapıldıktan sonra sonuç ekranında verilerin gözükmemesi hatası düzeltildi.
 • UH – Otomatik alma bildirimlerinde eğer verilen kurum pasifse bildirim askıda kalıyordu. Artık 30 günü aşmış verme bildirimlerinde verilen kurum pasifse bildirime verme iptal bildirimi yapılacak.
 • UH – Eczanelerin aldığı 409 hatasından etkilenen bildirimler düzeltildi.
 • KM – Kişinin kalibrasyon eğitimi yoksa çalışma belgesi başvurusu sırasında yetki grubu listelenmeyecek şekilde güncellendi.
 • PGD – SGBD yayınlarken döküman güncellendiğinde, eski dökümanın silinmemesi gereken durumlarda silinmesi sorunu düzeltildi.
 • PGD – Yeni imalatçı olumsuz olay raporu içindeki cihaz tanımının çok uzun olduğu durumlardaki raporun dosyaya iliştirememe sorunu düzeltildi.

Diğer (Türü “Task” Olan İşler)

 • TİTCK’nın talebi doğrultusunda çeşitli veri düzeltmeleri yapıldı.
 • SGK talebi ile firmaların SUT kodu eşleşme başvurularında düzeltmeler yapıldı.
 • Görüntüleme hizmeti sunan firmaların faaliyet alanı bilgileri Tıbbi Hizmet sağlayıcı olarak güncellendi.
 • TİTUBB’dan ÜTS’ye aktarılan, ancak bugüne kadar TASLAK durumunda kalmış olan ürünler ÜTS sisteminden kaldırıldı.
 • Firmalara otomatik olarak Ürün Künyesi ve Türkçe Etiket eklendi. Orijinal Etiket Türkçe mi? sorusu Hayır olarak güncellendi.