Ürün Takip Sistemi’nin Yeni Sürümü (UTS-v9.1.0) Hakkında Duyuru

Yeni Eklenen Özellikler/Gereksinim Değişiklikleri

 • KOZMETİK
  • Kozmetik birimi işlem istatistiklerine 3. bir başlık olarak ihracat sertifikası istatistikleri eklendi.
  • Kozmetik ürün başvurusunda imzalanan beyanname değişikliği yapıldı.
  • Denetime gönderildikten sonra piyasaya arzı durdurulan ürün için denetim sonucu açıklaması girilebilmesi sağlandı.
 • ÜRÜN HAREKETLERİ
  • Hizmet sözleşmelerinde yapılan işlemlerin ve güncellenen alanların gösterildiği sözleşme geçmişi servisi eklendi.
  • TİTUBB’dan aktarılmak istenen optik tekil ürünleri sisteme tanımlarken parse edilemeyenlerin de eklenebilmesi sağlandı.
  • TİTUBB’dan aktarılmak için sisteme tanımlanan bilginin silinebilmesi sağlandı.
 • KLİNİK MÜHENDİSLİK
  • Kalibrasyon kuruluş başvurusuna personel ekleme işleminin çalışma belgesi yerine kalibrasyon eğitimi üzerinden yapılması sağlandı.

İyileştirmeler

 • TIBBİ CİHAZ
  • Toplu kritere göre excele aktar işlevinde her bir ürün tipinin ayrı ayrı excellerde gösterimi sağlandı.
  • Bayiliklerde excel ile ürün başvurusunda alınan hata mesajı iyileştirildi.
  • Tibbi Cihaz Listele ekranında İmalatçı Kurum sorgulama alanı için İmalatçı Kurum’u ekleyen firmanın da gösterilmesi sağlandı.
  • Vatandaş Bilgi Bankası’ndaki Tıbbi Cihaz Listele ekranından ulaşılan Tıbbi Cihaz Detayı’na ürünün SUT kodları eklendi.
  • Sistem üzerinden indirilen excel dosyalarında sütun genişlikleri o sütundaki en uzun veriyi gösterecek şekilde düzenlendi.
  • Ürün bilgi formatı excel dosyasına yeni bir sütun eklenerek tıbbi cihazın sahip olduğu piyasa arz bilgisi istenilen formatta excel dosyasına eklendi.
  • Belgelerin excel dosyasına aktarılıp gönderilen maildeki mesaj içeriği bağlantı linki gizli olacak şekilde düzenlendi.
  • Tıbbi cihaz ekleme ekranında Yüzey Alanı alanına bilgilendirme mesajı eklendi.Toplu Bildirim Girişi dosyasında aynı alanda da bu bilgi kullanıcıya gösterildi.
  • SUT Başvuru dönemindeki ekleme bildiriminin daha anlaşılır hale getirilmesi için tarih formatı değiştirildi.
  •  “Tıbbi Cihaz Durumu Sorgula” ekranında ürün sorgulandığında çıkan sorgu sonucunda ürün barkodu ile birlikte ürünün geçmiş ve güncel adı da gösterildi.
 • PGD
  • Manuel raporların risk seviyesinin kullanıcıya gösterilmesi sağlandı.
  • Tıbbi Cihaz Uyarı Dosyası denetlenen tekil cihaz listesinde ürün açıklama alanı gösterildi.
  • Tıbbi Cihaz Uyarı Dosyası Karar Detayında, Tekil Cihaz Bilgisi düzenledi.
 • KOZMETİK
  • İhracat sertifikası sonlandırılma durumunda bağlı olduğu ürünlerin, eksiklik bildirimi durumunda ürün içermesi halinde kullanıcıya verilen uyarı mesajı düzeltildi.
  • Kozmetik Denetim Dosyası ekleme ekranında uyarı mesajı iyileştirildi.
  • Kozmetik ürün ekleme ekranında zorunlu olan alanlar için iyileştirilmeler yapıldı.
  • Talep üzerine UZEM mail adresi güncellendi.
 • ÜRÜN HAREKETLERİ
  • Bildirimlerin detayında yer alan firma detaylarına firmanın tıbbi cihaz satış ruhsatının olup olmadığı bilgisi eklendi. Firma web servisi cevap verisinde de ilgili bilgi dönüldü.
  • Hizmet sözleşmesi ekranlarında arayüz iyileştirmeleri yapıldı.
  • İptal edilen sözleşmelerde hizmeti alacak kuruma haber verilmesi sağlandı.
  • Tekil Ürün sorgulama ekranında sorgu kriterlerinde zorunlu alan olan yerler belirtildi.
  • Verme bildirimi yapılan ürün alınmak istenmediğinde kullanıcıya bilgilendirme mesajı gönderilmesi sağlandı.
  • Paket transfer işlemleri sorgulama kriterlerinde zorunlu alanların zorunluluğu belirtildi.
 • Vatandaş
  • Firma bilgilendirme, firma detay ekranında firmanın ruhsata (ÇKYS) sahipliğini belirtilen bilgilendirme gösterildi.

Giderilen Hatalar

 • KOZMETİK
  • Kozmetik ürün seti başvuru geri çekme işleminde gelen ürün tipine göre düzenlenerek sunucu hatası giderildi.
 • TIBBI CİHAZ
  • İthal Ürün Veri Değişikliği Talebi’nde alınan sunucu hatası giderildi.
 • ÜRÜN HAREKETLERİ
  • Tıbbi hizmet sağlayıcı firmaların tüketim bildirimi yetkisi düzenlendi.
 • KLİNİK MÜHENDİSLİK
  • Teknik servis başvurusunda  imza belgeleri oluşmayan başvurulardaki sorun giderildi.
 • PGD
  • Yeni IOOR eklerken “Rapora konu olan ürünün imalatçısı siz misiniz?” seçeneği “Hayır” seçildiğinde kullanıcıya gösterilen hata mesajındaki sorun giderildi.
   • Tıbbi cihaz uyarı sorumluların görüntülendiği sayfanın ismi “Tıbbi Cihaz Uyarı Sorumluları Listele” olarak düzeltildi.
   • SGDF raporunda FSCA açıklama alanında karakter veri girişi artırıldı.

Diğer (Türü “Task” Olan İşler)

 • TİTCK’nın talebi doğrultusunda çeşitli veri düzeltmeleri yapıldı.
 • TİTCK’nın talebi doğrultusunda çeşitli istatistikler çıkarıldı.
 • Kullanıcı kılavuzu güncellenmiştir.
 • PGD Firma Kullanıcı kılavuzu eklenmiştir.