Ürün Takip Sistemi’nin Yeni Sürümü (UTS-v8.7.0) Hakkında Duyuru

Yeni Eklenen Özellikler/Gereksinim Değişiklikleri

 • TIBBİ CİHAZ
  • “Ek-4 AT Doğrulaması” ve “EK-6 AT Doğrulaması” türündeki belgelerin güncelleme bildirimi oluşturulurken sınırsız süreli seçilebilmesi sağlandı.
  • Başvurusuz güncelleme ekranı ve şablonu güncellendi.
  • Başvurusuz güncelleme işleminin Sistemde Tekil Ürünü Var durumundaki ürünler için de yapılabilmesi sağlandı.
  • İthal ürün veri değişikliği taleplerine TİTCK tarafından toplu şekilde karar girme özelliği eklendi.
 • ÜRÜN HAREKETLERİ
  • Tıbbi Hizmet Sağlayıcı’ların Sağlık Hizmet Sunucu’ları ile yapabilecekleri hizmet sunum sözleşmelerini ekleyebilme, iptal edebilme, onaylama ve feshetme özelliği eklendi.
  • Süresi dolan hizmet sunum sözleşmelerinin sistem tarafından otomatik olarak sonlandırılması özelliği eklendi.
  • 30 gün boyunca onay için bekleyen hizmet sunumu sözleşmesinin sistem tarafından otomatik olarak sonlandırılması özelliği eklendi.
  • Hizmet sunum sözleşmesi seçilerek yapılabilen hizmet sunum bildirimleri eklendi.
  • Hizmet sunum bildirimlerinin iptal edilmesi için hizmet sunum iptal bildirimi eklendi.
  • Sistem tarafından yapılan otomatik alma ve verme iptal bildirimlerinin sorgulanabilmesi için ekranlar ve web servisler eklendi.

İyileştirmeler

 • KOZMETİK
  • Şikayet modülündeki ilk atanan kişi zorunluluğu kaldırıldı.
  • Kozmetik Firma Başvuruları ekranında “Başvuru Durumu” değişkeni istenilen kapsamda default olarak “Onay Bekliyor” olarak seçili hale getirildi.
 • TIBBİ CİHAZ
  • “Belge Başvurularını Listele” ekranlarındaki veriler, varsayılan olarak son güncellenme tarihine göre, yeniden eskiye şeklinde sıralandı.
  • “Toplu Cihaz İnceleme” ekranında, içerikteki ürün sayısı, raf ömrü, paketlemede kullanılan sterilizasyon metotları ve kullanım öncesi sterilizasyon metotları gösterildi.
  • Serbest Satış Sertifikası şablonları güncellendi.
  • Toplu başvurusuz güncelleme yapılırken ürün görsellerinin de güncellenmesi sağlandı.
 • ÜRÜN HAREKETLERİ
  • Tıbbi Hizmet Sağlayıcıları’nın SHS seçerek tüketim bildirimi yapması sağlandı.
  • Toplu alma ve toplu almak istemiyorum işlevlerinin birbirleri yerine yanlışlıkla kullanımını önlemek için ilgili sayfaların ayrılması sağlandı.
  • Ayrıntılı tekil ürün sorgulama ekranına ve firmalara gönderilen tekil ürün exceline kullanılabilir adet bilgisi eklendi.

Giderilen Hatalar

 • PGD
  • Tıbbi cihaz dosyasına rapor ilişkilendirirken rapora sorumlu kişinin farklı hesabının atanması problemi düzeltildi.
 • KOZMETİK
  • Yasaklı bileşen listesine eklenen bazı bileşenlerin formülasyon ekranında kırmızı işaretli olarak görünmeme problemi düzeltildi.
  • Sertifika numarasının 1’den başlama hatası düzeltildi.
 • TIBBİ CİHAZ
  • Reddedildi veya Silindi durumunda olup, sistemde kayıtlı tekil ürünü olan Sistem İşlem Paketlerinin detay sayfalarında, tıbbi cihazlarda olduğu gibi, durumu “Sistemde Tekil Ürünü Var” olarak gösterildi.
  • Görüş girme süresi dolmuş veri değişikliği talepleri için Anasayfa’da uyarı görünmesi engellendi.
  • Toplu cihaz inceleme ekranındaki açılmama hatası giderildi.
  • Mobil uygulamada firması Pasif durumda olan ürünlerin görüntülenememe hatası giderildi.
  • İthal ürün veri değişikliği talebi oluştururken Saklama Koşulu seçildiğinde alınan hata giderildi.
 • ÜRÜN HAREKETLERİ
  • Tıbbi cihazların Takip Kapsamında Mı? alanında yaşanan sorun giderildi.
 • KLİNİK MÜHENDİSLİK
  • Adres giriş ekranlarında il listelenirken yaşanan hata giderildi.

Diğer (Türü “Task” Olan İşler)

 • Stok yapılabilir tekil ürün ekleme ve stok bildirme ekranları/yetkileri kapatıldı.
 • TİTCK’nın talebi doğrultusunda çeşitli veri düzeltmeleri yapıldı.
 • TİTCK’nın talebi doğrultusunda çeşitli istatistikler çıkarıldı.
 • KOZMETİK
  • TİTCK’nın talebi doğrultusunda kozmetik ürün ÜGD raporu ve denetim ile ilişkili çeşitli istatistikler çıkarıldı.
  • Eksik olan ioor Ek-E bilgileri veritabanına eklendi.Veri tabanında ilişkili olduğu kısımlar bu kapsamda güncellendi.