Ürün Takip Sistemi UTS-v7.27.0 Sürümü Yayımlandı

Ürün Takip Sistemi UTS-v7.27.0 Sürümü ile gerçekleştirilen değişiklik ve iyileştirmeler aşağıda verilmiştir.

Yeni Eklenen Özellikler/Gereksinim Değişiklikleri

 • Kozmetik Başvuru Listele ekranında Reddedilen başvuruların da sorgulanması sağlandı.
 • Kozmetik Ürün Listele ekranında Değişiklik verilen ve Denetime Gönderilen ürünlerin Kayıt No değerinin boş bırakılması sağlandı.
 • Kozmetik Ürün Listele ekranında Kayıt No’ya göre sıralama yapılması sağlandı.
 • Denetim dosyası ürün ekleme kısmında, “Cihaz Tipi: Tıbbi Cihaz Değil” seçilirse ‘Ürün Adı Kategorisi’ ve ‘Risk Kategorisi’ alanlarının zorunluluğu kaldırılacak şekilde düzenleme yapıldı.
 • Tıbbi Cihazlarda Etiket alanı yerine sisteme girilen bilgilerle oluşturulan “Ürün Künyesi” eklendi.
 • Piyasaya arz bilgisi kullanılarak bildirim yapılabilmesini sağlayan güncelleme gerçek ortama alındı.

İyileştirmeler

 • Daha önce revizyon verilmiş olan bir ürün/belgeye tekrar revizyon verilmesi özelliği eklendi.
 • Devir yerine sehven yeni firma açılmış olan firmalara ait düzeltmeler yapıldı.
 • Firmaların yaptığı kozmetik başvurusu geri çekmeleri ile ilgili oluşturulan ürün geçmişleri listelenmeyecek şekilde düzenlendi.
 • Geri çekilen kozmetik başvuruların sorumlu alanı boş olacak şekilde bırakılması sağlandı.
 • Nanomateryal başvurularında, başvurunun ilk inceleyen kişiye otomatik olarak atanması sağlandı.
 • Lot/Batch ve Seri/Sıra numaralarının kontrolleri yeni GS1 standartlarına uyacak şekilde güncellendi.
 • Tekil ürünün durumunu kontrol eden sorgular hızlandırıldı.
 • Toplu Cihaz İnceleme için Üst Onay Revizyon mekanizması eklendi.
 • KİK web servisleri düzenlendi.
 • Ayrıntılı sorgu ekranları iyileştirilerek kullanıma açıldı.
 • Ayrıntılı bildirim sorgulama alanlarına tarih filtresi eklendi.
 • HEK/Zayiat bildirimine yeni gerekçe eklendi.

Giderilen Hatalar

 • Revizyon verilen ürünlerin başvurusuz güncelleme sonrası revizyona gerek kalmaması hatası giderildi.
 • Üst onay gerektiren revizyon işlemlerinde karşılaşılan yetki problemi çözüldü.
 • TİTUBB’dan veri aktarımı ile gelmiş olan ve firması tarafından silinmiş olan ürünlerin tekrar incelenmesine engel olan hata çözüldü.
 • Kozmetik başvurusu değişiklik reddet işleminde, daha önceden firma tarafından atılmış olan Başvuru Geri Çekme geçmişine dönülmesi engellendi.
 • Yeni durumundaki bir kozmetik ürünün ilk başvurusunun, TİTCK tarafından Değişiklik Reddet seçeneği ile reddedilmesi engellendi.
 • SGDF raporu risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra gelen takip veya final raporunda önceden tespit edilmiş olan risk değeri değişmesi hatası düzeltildi.
 • Tıbbi Cihaz Durum Sorgula ekranında Ana firma no ile sorgulandığında “Kayıtlı” gelip bayi firma no ile sorgulandığında “Kayıtlı Değildir” cevabı düzeltildi.
 • SGK Online Tıbbi Malzeme Sorgulama ekranında Ana firma no ile sorgulandığında “Bu ürün tekil takip edilmektedir.” gelmesine rağmen ürüne bayiliği olan bayi no ile sorgulandığında gelen yanlış sonuç düzeltildi.
 • Doğrudan Temin Dosyaları’nın EKAP sistemine yüklenmesiyle oluşan “Entegrasyon” hatası giderildi.
 • PGD Uyarı Takip ve Final Raporu oluşturulurken Başlangıç raporunun içinde yayınlanmış bir bildirim var ise bu bildirimin otomatik olarak yeniden yayınlanması hatası giderildi.
 • PGD Taslak Durumuna Döndürülen SGDF raporu tekrar TİTCK’ya gönderilmek istenildiğinde ekli dokümanların silinmesinden kaynaklı alınan hata giderildi.
 • PGD ve Uyarı İstatistikleri sayfasındaki Uygun Ürün Sayısı’ndaki hata giderildi.
 • Eczane stok bildirimlerinde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin sisteme eklenebilmesi hatası giderildi.
 • İstatistik sayfalarında ve bazı PGD ekranlarında sayfa açılmasını engelleyen hata giderildi.

Diğer (Türü “Task” Olan İşler)

 • ÇKYS entegrasyonunun yerini alacak EKİP sistemi analiz edilip yeni entegrasyon çalışması yapıldı.
 • SGK talebi üzerine bazı SUT kodu başvurularında güncellemeler yapıldı.
 • Kozmetik Başvurusu Değişiklik Reddet Kullanım Durumu dokümanları hazırlandı.
 • Devir yerine sehven yeni firma açılmış olan firmalarda hatalı durumda olan bildirimlerde aktarım yapıldı.
 • TİTCK ve bazı kamu kurumları tarafından istenen bildirimlere ait istatistik bilgileri çıkarılarak, paylaşıldı.
 • Seri numarası ile sisteme aktarılmış olan bazı şeker ölçüm çubuğu ve insülin kalem iğne ucu ürünlerinin lot numaralı versiyonlarının aktarımı yapıldı.
 • Üretici/İthalatçılar tarafından gönderilen şeker ölçüm çubuğu ve insülin kalem iğne ucu ürünlerinin, stok yapılabilir tekil ürünlere aktarımı yapıldı.
 • Piyasaya arz bildirimleri kapsamında SUT kodu eşleşmesi yapılması gereken ürünler kayıtlı hale getirildi.