Tıbbi Sarf Malzemelerin Sağlık Market Uygulamasında Yer Alması için Gerekli Olan Döküman ve Kılavuzlar Hakkında Duyuru

T.C. Sağlık Bakanlığı (SB) bağlı kurum ve kuruluşları ile ihtiyaç sahibi diğer kamu, sağlık hizmeti sunumlarının yürütülmesinde ihtiyaç duydukları tıbbi malzemelerin Devlet Malzeme Ofisi (DMO) aracılığıyla ihale yapılmak suretiyle temini amacıyla “Sağlık Market”te (SM) yer alması için gerekli olan döküman ve kılavuzlara aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir.

https://www.dmo.gov.tr/Sm/Index