Sağlık Markette Yer Alan Tıbbi Malzeme Tavan Fiyatlarına Aylık Güncelleme İmkanı Getirilmiştir

Sağlık Market uygulamasının daha etkin ve verimli bir şekilde işleyebilmesi ve sağlık hizmet sunucularının hizmetlerini yerine getirirken ihtiyaçlarını zamanında temin edebilmelerinde herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesi amacıyla Sağlık Market Tıbbi Malzeme Listesi’nde yer alan tıbbi malzemelerin tavan fiyatları (nitelikli tıbbi malzemeler hariç), ürünlerin girdi maliyetleri ile ekonomik koşullar da dikkate alınmak suretiyle 2019 yılı Temmuz ayından itibaren aylık olarak güncellenmeye başlanacaktır. Ancak fiyat değişikliği yapılmasından önceki e-ihaleler mevcut tavan fiyatlar esas olarak gerçekleştirilecektir.

Güncel tavan fiyatlara Sağlık Market Tıbbi Malzeme Listesi’nden ulaşılabilecektir.