İHRACATINDA VE İTHALATINDA ÖN İZNE TABİ ÜRÜNLER HAKKINDA DUYURU (İhracat: 96/31)

Bilindiği üzere Covid-19 salgını nedeniyle bazı ürünlerin ihracatında ve ithalatında ön izin süreçleri devam etmektedir.

İlgili iş akışlarının daha sağlıklı ve hızlı yürütülebilmesi adına Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Elektronik Süreç Yönetimi (ESY) yazılımı ile Ticaret Bakanlığı Tek Pencere Sistemi (TPS) arasında var olan web servis entegrasyonu söz konusu iş akışları içinde geçerli olacak şekilde sağlanmıştır. Bu minvalde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından onaylanan ithalat ve ihracat başvurularına ait veri alanları web servis ile elektronik ortamda TPS’ye gönderilmekte, Ticaret Bakanlığı tarafından verilen TPS numarası başvuru sahibi firmalara e-posta ile bildirilmekte, firmalar ise oluşturulan TPS numarası ile ithalat ve ihracat işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.

Bu süreçte, Koronavirüs (COVID19) salgını kapsamında Kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duydukları maske ve tulum taleplerinin karşılanması amacıyla Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü’nce de (DMO) elektronik ortamda başvuru alınmaya başlanmıştır.

Ülkemizde güvenli ürün erişilebilirliğinin temin edilmesi, tedavide kullanılan kritik ürünlerin stok ve tedarik yönetiminin etkin bir şekilde yapılması, sağlık hizmeti sunumunun aksamaması ve kamu sağlığının korunması hususları önem arz etmekte olup bu amaçlar doğrultusunda, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) ile  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na yapılan ihracat ön izin başvurularına ilişkin verilerin paylaşılmasına ilişkin yazılımsal altyapı çalışmaları tamamlanarak gerekli işlemler tesis edilmiştir.

Bu bağlamda, ihracat ön izin başvurularına esas kullanılan yazılımsal sistemin güncellenmesi nedeniyle, ESY sistemi üzerinden 27 Nisan 2020 tarihinden önce “Tıbbi Cihaz ve Koruyucu Ekipman Başvurusu” şeklinde yapılmış ihracat ön izin başvuruları, sistemde red durumuna çekilecek olup bu red işlemi için firmalara ayrıca cevabi resmi yazı yazılmayacak, ilgili başvurular için ön izin talebi devam ediyorsa mezkur başvuruların ilgili firmalarca yeniden yapılması gerekecektir.

Sonuç olarak, söz konusu ön izin başvuru süreçlerinde daha önce yayımlanmış olan duyurular güncellenmiş olup 27 Nisan 2020 tarihi itibarı ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na yapılacak başvuruların duyurumuz ekinde yer alan kılavuz doğrultusunda yapılması gerekmektedir.

Duyuru eklerini indirmek için tıklayınız.