Tıbbi Cihaz Teknik Servis Sağlayıcılarının, İlgili Teknik Personelin ve Sağlık Hizmet Sunucularının Dikkatine Duyuru

8 Mart 2019 tarihinde yayımlanan “Tıbbi Cihaz Teknik Servis Sağlayıcılarının ve İlgili Teknik Personelin Kaydına İlişkin 2019/1 Sayılı Genelge Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz” güncellenmiştir.

2019-1 Sayılı Genelge Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuzu indirmek için tıklayınız.