Analiz Süresi ve Ücretlendirmesi Hakkında Önemli Duyuru

Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Başkanlığına ruhsatlandırma, ürün ıslahı vb. nedenlerle analiz için gelen numunelerin analiz işlemlerinin tamamlanmasını takiben ücretlendirme yapılarak ilgililere tahakkuk oluşturulmakta, ilgililer tarafından analiz ücretinin ödenmesini mütakiben analiz raporu düzenlenerek analiz süreci tamamlanmaktadır.

Bu doğrultuda analizleri tamamlanmış ancak henüz ilgililerce ücretleri ödenmemiş, bu nedenle de analizleri raporlandırılamamış çok sayıda başvurunun olduğu, ayrıca bahse konu ödemelerde aylara varan gecikmelerin yaşandığı görülmektedir. Dolayısıyla analiz işlemleri tamamlandığı halde analiz ücretlerinin yatırılması için beklenen süre raporlandırma tarihi itibariyle hem analizde geçen süreye yansımakta, hem de takibi için yapılan işlemler ilave iş oluşturmaktadır. İlgililer tarafından analiz ücretlerinin zamanında ödenmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi önemle rica olunur.