Sosyal Güvenlik Kurumu Başvuru Fiyat Tarifesi Hakkında Duyuru

“Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar” 01/01/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Usul ve Esaslara göre Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecek ücretlerin ilgili yıl için geçerli olan brüt asgari ücret üzerinden hesaplanarak bankalara yatırılması gerekmektedir.

30 Aralık 2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca, 2021 yılı için geçerli olan brüt asgari ücret 3.577,50 TL olarak belirlenmiş olup başvuru, aidat, işlem ve sözleşme ücretlerinde duyuru ekinde yer alan 2021 yılında için geçerli olan “Sosyal Güvenlik Kurumu Başvuru Fiyat Tarifesi”nin esas alınması gerekmektedir.

Duyuru metnini ve ekini indirmek için tıklayınız.