Medikal Market, Optisyenlik Müesseseleri, İşitme Merkezleri ve Medikal-Eczane Fatura ve Eki Belgelerin Elektronik Ortamda Alınması Hakkında Duyuru

Medikal market, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezleri ve medikal-eczane fatura ve eki belgelerin elektronik ortamda alınması uygulaması, konuya ilişkin yapılacak düzenlemeye kadar ertelendiği hususu 6 Nisan 2020 tarihli duyuru ile duyurulmuştur.

Söz konusu uygulama 1 Şubat 2021 tarihinden itibaren kullanılması zorunlu hale getirileceğinden, Ankara ve bağlı illerde tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sözleşmeli olarak faaliyet gösteren medikal market, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezleri ve medikal-eczanelerin 1 Şubat 2021 tarihi ve sonrasında karşıladıkları reçetelere ait fatura ve eki belgelerin taranarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na teslim edilmesi zorunludur.