Sanayi İşbirliği Programı Kapsamındaki Tıbbi Cihazların Teminine Yönelik İzin Hakkında Duyuru

Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi tarafından tıbbi cihaz alanında yapılan çalışmalar doğrultusunda alınan 08.11.2017 tarihli karar ile, MR, BT, USG, Dijital Röntgen ve hasta başı monitör cihazlarının tıbbi cihaz yerelleştirme çalışmaları kapsamına alınmıştır. Bu nedenle söz konusu cihazların temini Sanayi İşbirliği Programı (SİP) kapsamında yapılacak olup, çalışmaların verimli bir şekilde devam edebilmesi, ihtiyaç planlarının etkin bir şekilde yapılabilmesi ve tedarik planlarında büyük değişiklikler yaşanmaması için bu süreçte cihaz planlamalarına uyulması gerekmektedir.

Hizmete açılması planlanan yeni bina, ilk bina ve ek binası bulunan sağlık tesislerinin tıbbi cihaz ve donanım ihtiyaçları Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan “Tıbbi Cihaz ve Donanım Planlama Komisyonu” tarafından belirlenmekte ve hangi kalemler için ödenek verileceği ve hangi kalemlerin merkezi alım yolu ile temin edilip sağlık kuruluşuna tahsis edileceği Talep Değerlendirme Formu ile bildirilmektedir. Ayrıca mevcut sağlık tesislerinin ihtiyacı olan tıbbi cihazlar için de izin ve ödenek verilmektedir.

Sanayi İşbirliği Programı kapsamındaki sürecin sağlıklı olarak yürütülebilmesi için Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne bağlı açılması planlanan ilk, ek ve yeni binası olan sağlık tesislerine söz konusu toplantılar esnasında ödenek planlaması yapılan veya merkezi alımda planlanmasına rağmen açılışa engel teşkil edebileceği öngörüldüğünden yetki devri yapılarak ödenek taahhüt edilen veya mevcut sağlık tesisleri için izin/ödenek verilen Sanayi İşbirliği Programı (SİP) kapsamındaki tıbbi cihazlar (MR, BT, USG/EKO, Dijital Röntgen, hasta başı/Yoğun Bakım Monitörü tüm tiplemeleri) arasından henüz temin edilmeyenler için yeniden izin alınması zorunluluğu doğmuştur.

Bu nedenle Sanayi İşbirliği Programı kapsamında yer alan ve yukarıda sayılan cihazlar için bugüne kadar verilen izinler iptal edilmiştir. Yeni oluşacak cihaz talepleri ile izin veya ödenek verildiği halde henüz temin edilmeyen cihazlar için Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünden yeniden izin alınması gerekmektedir.