Optisyenlik Alanında Faaliyet Gösteren Derneklerin Dikkatine Duyuru

Bilindiği üzere, 5193 Optisyenlik Hakkında Kanuna tâbi meslek mensuplarının; mesleki faaliyetlerini geliştirip kolaylaştırmak, meslektaşlar arasında yardımlaşma ve iş birliğini temin etmek ve mesleki ahlâk ve disiplini tesis edip korumak üzere, kamu kurumu niteliğindeki optisyen-gözlükçüler odaları ve Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliğinin teşkil edileceği Kanuna ilave edilen Ek Madde-1’de belirtilmiştir.

Birliğin ilk genel kurulunun yapılabilmesi için Kanunun Geçici 4’üncü maddesinin hükmü gereği ve yürürlüğe giriş tarihi olan 20/12/2017 tarihinden önce optisyenlik mesleği ile ilgili olarak faaliyette bulunan derneklerin, Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliğinin ilk genel kurulu için genel kurullarında seçmiş oldukları meslek mensubu beşer mümessillerin isim ve iletişim bilgilerinin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna ivedilikle bildirilmesi gerekmektedir.