Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı Numune Kabul Kriterleri ve Başvuru Ücretleri Hakkında Önemli Duyuru

Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Başkanlığınca yayınlanan güncel “Numune Kabul Kriterleri”nin gerektirdiği sayı, miktar ve özellikte numunenin sağlanmasını takiben Analiz Başvuru Ücretlerinin yatırılmasına riayet edilmesi, ilgili dokümanlar ve yeterli sayı, miktar ve özellikteki numuneler ile birlikte Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Numune Kabul Bölümüne başvurulması gerekmektedir.