Medikal Market, Optisyenlik Müesseseleri, İşitme Merkezleri ve Medikal Eczanelerce, Fatura ve Eki Belgelerin Taranması Hakkında Duyuru

Medikal market, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezleri ve medikal eczanelerde fatura ve eki belgelerin elektronik ortamda alınması uygulamasına Sosyal Güvenlik Kurumu web sitesinde yayımlanan duyurumuz ile tüm illerde 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle zorunlu hale getirilmiştir.

Söz konusu uygulamada birlikteliğin sağlanması için taranarak sisteme yüklenmesi gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir.

Tüm ilgili Sağlık Hizmet Sunucularına duyurulur.

  1. Manuel düzenlenmiş rapor,
  2. Manuel düzenlenmiş reçete (ön ve arka yüzü),
  3. Tıbbi malzemenin teslim alındığına dair MEDULA sisteminden alınan reçete çıktısının imzalı hali (e-reçete, manuel düzenlenmiş reçete)
    *Kronik hastalıklarda reçetesiz temin edilen malzemenin teslim alındığına dair MEDULA sisteminden alınan reçete çıktısının imzalı hali,
  4. Odyo Testi,
  5. Taahhütname (ısmarlama protez ortez ve işitme merkezleri için).