2022 YILI İÇİN SGK’YA YATIRILMASI GEREKEN “TIBBİ MALZEME LİSTELERİNDE YER ALMA YILLIK AİDAT ÜCRETİ” ÖDEMESİ HAKKINDA DUYURU

Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esasların “Yıllık aidata ilişkin hususlar” başlıklı 7’nci maddesi ile anılan Usul ve Esasların ekinde EK-1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başvuru Fiyat Tarifesi ismiyle yer alan listenin “Yıllık Aidat Ücreti” başlıklı bölümünde yer alan hükümler doğrultusunda tıbbi malzeme firmalarının 2022 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna yatırması gereken “Yıllık Aidat Ücreti” ödemesine ilişkin bilgi firmaların kurum kayıtlarında yer alan elektronik posta adreslerine mail olarak gönderilmiş olup, mail gelmeyen firmalar aşağıda belirtilen irtibat telefonlarından konu hakkında bilgi alabilecektir.

 • Tıbbi malzeme firmaları Yıllık Aidat Ücreti tutarlarını Kurumumuzla anlaşmalı olan ve Ek-2 listede yer alan bankalara aşağıda belirtilen açıklama doğrultusunda yatırabilecektir. (Bu sıralama/ödeme şekli bankalar arasında farklılık gösterebilmektedir.)

 • Ödemeye ilişkin dekontun/belgenin açıklama bölümünde firmaların aşağıdaki bilgilerinin yer alması gerekmektedir. (Ödemeye ilişkin dekontta/belgede yeterli açıklama alanının olmaması durumunda eksik kalan bilgiler ödeme dekontuna/belgesine el yazısı ile okunaklı olarak da yazılabilir.);
  • Firmanın unvanı/adı-soyadı,
  • Firma tanımlayıcı numarası,
  • Firmanın vergi dairesi, vergi numarası,
  • Yıllık aidat ücretine esas “BARKOD ADEDİ”
 • Yıllık aidat ücreti ödemelerinin en geç 1 Mart 2022 gününe kadar eksiksiz olarak anılan Usul ve Esaslar ile yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda Kurumumuzla anlaşmalı olan bankalara yatırılması ve ödemeye ilişkin dekontun/belgenin bir suretinin örneği EK-1’de yer alan dilekçe ekinde en geç 18 Mart 2022 tarihine kadar Kurum Başkanlık binası zemin katta bulunan “Evrak Servisi”ne elden teslim edilmesi veya Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Tıbbi Cihaz Daire Başkanlığı Ziyabey Caddesi No:6 06510 Balgat Çankaya ANKARA adresine iadeli taahhütlü posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.
 • Yıllık aidat ücretini 1 Mart 2022 gününe kadar hiç ödemeyen veya eksik ödeyenler ile ödemeye ilişkin dekontun/belgenin bir suretini duyurunun 3. maddesinde belirtildiği şekilde Kuruma teslim etmeyen firmalarının tüm barkodları 1 Nisan 2022 tarihi itibariyle pasife alınacaktır.

Duyuru eklerini indirmek için tıklayınız.

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü / Tıbbi Cihaz Daire Başkanlığı

İrtibat : V.H.K.İ. Cemal AŞÇI

Telefon: 0 (312) 207 86 14