C Grubu Başvuruların Sosyal Güvenlik Kurumu İnternet Sitesinden Yapılması Hakkında Duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 20.04.2016 tarihinde yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Tıbbi Malzeme Başvuruları İle İlgili Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge” kapsamında yapılan C grubu SUT kodu barkod eşleştirme başvuruları 30.03.2018 tarihinde Kurum tarafından yayımlanan “C ve D Grubu Başvurular Hakkında Duyuru” konulu duyuru ile Ürün Takip Sistemi üzerinden alınmaktaydı. Firmalar tarafından C grubu SUT kodu-barkod eşleştirme başvuruları 01.01.2024 tarihinden itibaren başvuru dönemi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu  https://gss.sgk.gov.tr/TibbiMalzemeBasvuru/login internet adresinden yapılacaktır. ÜTS’den veya manuel olarak yapılan başvurular kabul edilmeyecek olup;

▪ C grubu başvurular için: Başvuru esnasında yüklenecek excel tablosunun aşağıda yer alan formatta olması,

• C grubu Allogreft başvuruları için; başvuru esnasında yüklenecek excel tablosunun aşağıda yer alan formatta olması;

Ayrıca;

  1. Başvuru tarihi içinde Sağlık Bakanlığından alınmış barkodların onaylarını içeren yazı ve ekli ürün listesi
  2. Katalog
  3. Kullanma Kılavuzu
  4. Görsel (Ürünün özelliklerini gösteren)

Sosyal Güvenlik Kurumu web servisine başvuru esnasında yüklenmesi,

▪ Başvuru ekranından yapılan SUT kodu-barkod eşleştirme talebi sonrasında oluşan sadece başvuru sisteminden alınan dilekçe ile dekont aslının Kurum evrak kayıt sistemine başvuru dönemi içerisinde teslim edilmesi,
gerekmektedir.

Diğer taraftan “Sosyal Güvenlik Kurumu Tıbbi Malzeme Başvuruları İle İlgili Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge” de yapılacak değişikliğe kadar 01.01.2024 tarihi itibariyle;

  1. D grubu başvurular geçici olarak durdurulmuştur.
  2. Yönerge kapsamında C grubu başvurulardan, bilimsel komisyonlarca değerlendirilen ve alınan kararlar neticesinde SUT kodu-barkod eşleştirmeleri gerçekleştirilmemiş olan barkodların Ocak 2024 dönemi itibariyle tekrar aynı SUT koduna başvuru yapılabilecektir.
  3. Yönerge kapsamında yapılan D grubu SUT kodu-barkod eşleştirme başvurularının geçici olarak durdurulması,
  4. Yönerge kapsamında C grubu SUT kodu-barkod eşleştirme başvuruları bir defaya mahsus Ocak 2024 dönemi için 19.01.2024 tarihine uzatılmış olup yukarıda belirtilen evrakların 26.01.2024 tarihi mesai bitimine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu evrak servisine teslim edilmesi gerekmektedir.