2024 Yılında Tıbbi Malzeme Listelerinde Yer Alma Yıllık Aidat Ücreti Ödemesi Hakkında Duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esasların “Yıllık aidata ilişkin hususlar” başlıklı 7 nci maddesi ile anılan Usul ve Esasların ekinde Ek:1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başvuru Fiyat Tarifesi ismiyle yer alan listenin “Yıllık Aidat Ücreti” başlıklı bölümünde yer alan hükümler doğrultusunda tıbbi malzeme firmalarının 2024 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna yatırması gereken “Yıllık Aidat Ücreti” ödemesine ilişkin bilgi firmaların kurum kayıtlarında yer alan elektronik posta adreslerine mail olarak gönderilmiş olup, mail gelmeyen firmalar aşağıda belirtilen irtibat telefonlarından konu hakkında bilgi alabilecektir.

1- Tıbbi malzeme firmaları kendilerine bildirilen “Yıllık Aidat Ücreti” tutarlarını Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı olan ve Ek:2 listede yer alan bankaların şubelerine elden veya internet bankacılığı aracılığı ile aşağıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda yatırabilecektir. (Tahsilat ve ödeme işlemleri bankalar arasında farklılık gösterebilmektedir.)

2- Ödemeye ilişkin dekontun/belgenin açıklama bölümünde;

  • Firmanın unvanı/adı-soyadı,
  • Firma tanımlayıcı numarası,
  • Firmanın vergi dairesi, vergi numarası,
  • Yıllık aidat ücretine esas “BARKOD ADEDİ”,

Bilgilerinin yer alması gerekmektedir. (Ödeme dekontu/belgeside yeterli açıklama alanının olmaması nedeniyle eksik kalan bilgiler dekontun/belgenin boş olan yerine el yazısı ile okunaklı olarak da yazılabilir.)

3- Tıbbi malzeme firmaları kendilerine bildirilen “Yıllık Aidat Ücreti” ödemelerini en geç 01.03.2023 gününe kadar Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı olan bankaların şubelerine elden veya internet bankacılığı aracılığı ile eksiksiz olarak yatırılması ve ödemeye ilişkin dekontun/belgenin bir suretini örneği Ek:1’de yer alan dilekçe ekinde en geç 18.03.2024 tarihine kadar Kurum Başkanlık binası zemin katta bulunan Evrak Servisi’ne elden teslim edilmesi veya “Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Tıbbi Cihaz Daire Başkanlığı Ziyabey Caddesi No:6 PK.06510 Balgat Çankaya/ANKARA” adresine taahhütlü posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

4- Yıllık aidat ücretini hiç ödemeyen veya eksik ödeyenler ile ödemeye ilişkin dekontun/belgenin bir suretini bu duyurunun 3’üncü maddesinde belirtildiği şekilde Sosyal Güvenlik Kurumuna teslim etmeyen tıbbi malzeme firmalarının tüm barkodları 01.04.2024 tarihi itibariyle pasife alınacaktır.

Duyuru eklerini indirmek için üzerine tıklayınız:

Ek 1 – Dilekçe Örneği

Ek 2 – Banka Listesi

İrtibat Bilgileri:

Birim Adı : Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü / Tıbbi Cihaz Daire Başkanlığı

V.H.K.İ. Sabriye ŞİMŞEK Telefon: 0 (312) 207 85 34

V.H.K.İ. Hulusi DURUM Telefon: 0 (312) 207 85 25