Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesi İle İlgili Duyuru

Sağlık Uygulama Tebliği Eki Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesine (Ek-2/A) 08.06.2017 tarihinde yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği ile Çocuk İmmünolojisi, Çocuk Onkolojisi, Çocuk Endokrinolojik ve Metabolizma Hastalıkları branşları yeniden tanımlanmış olup branş kodları sehven yanlış bildirilmiştir.

Söz konusu branşlar için MEDULA sisteminde ;

1588-Çocuk İmmünolojisi branşı,

1582-Çocuk Onkolojisi branşı ve

1595-Çocuk Endokrinolojik ve Metabolizma Hastalıkları branşı

şeklinde kayıtlı olan kodlar geçerli olacaktır.

Daha sonra yapılacak olan Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile sehven yapılan söz konusu hata düzeltilecektir.