Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Eşleştirilmesi Yapılmış Olan Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Artroskopi ve Eklem Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler İle İlgili Önemli Duyuru – 51

Bilindiği üzere; Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirli tarihlerde yayımlanan eşleştirme duyuruları doğrultusunda SUT eki ve listelerine firmaların ürünlerini eşleştirmesi istenilmiştir. Bu kapsamda Kurum resmi internet sitesinde 02.03.2016 tarihinde yayımlanmış olan “Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Ürünlerin Eşleştirilmesi İle İlgili Önemli Duyuru-20” ile yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler kapsamında yer alan ve duyuru eki SUT kodlarına ürünleri olan tıbbi malzeme ithal ve/veya imal eden firmaların ürünlerini kendi beyanları doğrultusunda sistem üzerinden eşleştirmeleri istenilmiştir.

Firmalarca eşleştirmesi yapılıp sisteme tanımlanmış ürünlerden; SUT eki “EK-3F-2 ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BRANŞI ARTROSKOPİ VE EKLEM CERRAHİSİ ALAN GRUBUNA AİT TIBBİ MALZEMELER ARTROSKOPİ VE EKLEM CERRAHİSİ MALZEME SETİ’’ Listesinde bulunan AE1981 “HÜCRESİZ KIKIRDAK MATRİKSLERİ KIKIRDAK BÜYÜMESİ İÇİN AYRI ÖZELLİKTE MATRİKSLER HYALÜRONİK ASİT BAZLI TÜM BOYLAR’’ SUT koduna yapılmış eşleştirmeler Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan geri bildirimler sonucunda oluşturulan komisyonlarca değerlendirilmiş olup eşleştirildikleri SUT kodlarına uygun olmayanlar tespit edilmiştir. Eşleştirildikleri SUT kodlarına uygun olmayanlar barkodlar tespit edilerek, 23.05.2017 tarihinde MEDULA sisteminden kaldırılmıştır.

Söz konusu listelerdeki düzenlemelere itirazları olan firmaların 19/06/2017 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunmaları gerekmektedir. Yapılan itiraz başvurularında itiraz edilen ürünün eşleştirildiği SUT kodunda tarif edilen tıbbi malzeme alan tanımının hangi özelliklerine uyduğunun kanıtlayıcı belgelerle açıklanmasının, komisyonlarda değerlendirme noktasında kolaylık sağlayacağı düşünüldüğünden başvurularda itiraz edilen barkodlara ait ayrıntılı katalogların, bilgi ve belgelerin itiraz dilekçelerine eklenmesi hususunun da göz önünde bulundurulması önem arz etmektedir.

Duyuru ekini indirmek için tıklayınız.