Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Aidat Ücretlerine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Duyuru – Süre Uzatımı

02.06.2017 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu internet sitesinde yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Aidat Ücretlerine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Duyuru” ile tıbbi malzeme firmalarının aidatlara ilişkin ücretlerini yatırdığını gösteren dekontun 30.06.2017 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna teslim edilmesi gerektiği bildirilmiştir. Ancak “Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Eşleştirmesi Yapılmış Ve Medula’da Kayıtlı Bulunan Malzemelere İlişkin Firmalarca Yapılacak Sildirme Talepleri Hakkında Duyuru”ları ile alınan başvuru süreçlerinde yaşanan aksaklıklar ve “5020-Yerli malı belgesi olduğunun belgelendirilmesi şartıyla ve her bir barkod için barkodlu tıbbi malzeme listesinde yer alma yıllık ücreti” üzerinden ödeme yapmak isteyen firmaların tıbbi cihaz kayıt sistemleri (TİTUBB/ÜTS) üzerinden barkodlarını yerli malı belgesine bağlamaları gerekliliği sürecinde oluşan sorunlar nedeniyle tıbbi malzeme firmalarının aidatlara ilişkin ücretlerini yatırdığını gösteren dekontun Sosyal Güvenlik Kurumuna teslim edilmesi gereken süre 01.09.2017 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu süre uzatımı tekrar yenilenmeyecek olup 5020 kodu üzerinden ödeme yapmak isteyen firmaların da 01.09.2017 tarihine kadar tıbbi cihaz kayıt sistemleri (TİTUBB/ÜTS) üzerinden barkodlarını yerli malı belgesine bağlamaları ve ödemelerini yaptığını gösteren dekontu 01.09.2017 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna ulaştırmaları gerekmektedir. Tıbbi malzeme firmalarının aidatlara ilişkin ücretlerini yatırdığını gösteren dekontun 01.09.2017 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmemesi veya aidat ücretinin eksik yatırılması halinde firmaların sistemde kayıtlı olan tüm barkodları 01.10.2017 tarihinden itibaren pasife alınacaktır. 02.06.2017 tarihli “Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Aidat Ücretlerine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Duyuru”da da belirtildiği gibi “5010-Her bir barkod için barkodlu tıbbi malzeme listesinde yer alma yıllık ücreti” üzerinden ödeme yapan ve daha sonra yerli malı belgesi kayıt işlemlerini 01.10.2017 tarihine kadar tamamlayan firmalar yapmış oldukları fazla ödemeyi iade alabileceklerdir.

Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar’ın “Yıllık aidata ilişkin hususlar” alt başlığında yer alan Madde-7 doğrultusunda ödenmesi gereken ücretler aşağıdaki tabloda olduğu gibidir.

Duyuru ekini indirmek için tıklayınız.