Ayakta Tedavide Kullanılan Tıbbi Malzemelerden SUT Kodu-Barkod Eşleştirmesi Olmayan Ürünlerin Sosyal Güvenlik Kurumu Ödeme Kapsamından Çıkartılması Hakkında Duyuru

8 Şubat 2023 tarihinde yayımlanan duyuruda; “Ayakta Tedavide Kullanılan Tıbbi Malzemeler” için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 20 Nisan 2016 tarihinde yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Tıbbi Malzeme Başvuruları İle İlgili Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge” kapsamında C grubu SUT kodu-barkod eşleştirmesi yapılacağı, belirtilen süre ve esaslar doğrultusunda barkod eşleştirmesi başvurusunu yapmayan firmaların ürünlerinin 28 Şubat 2023 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu ödeme kapsamından çıkartılacağı belirtilmiştir.

Ülkemizde 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve genel hayatı etkileyen depremler nedeniyle afet bölgeleri ilan edilen Adana, Adıyaman, Elazığ, Kahramanmaraş, Hatay, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde ikamet eden vatandaşlarımızın, ayakta tedavileri nedeniyle kullandıkları Sağlık Uygulama Tebliği eki Ek3/C listelerinde yer alan tıbbi malzemelerin temin edilmesinde mağduriyetlerin yaşanmaması açısından SUT kodu barkod eşleştirmesi olmayan ürünlerin Kurum tarafından geri ödeme kapsamından çıkarılma tarihi 28 Şubat 2023 tarihinden 30 Haziran 2023 tarihine uzatılmıştır.