Ayakta Tedavide Kullanılan Tıbbi Malzemelerden Sut Kodu-Barkod Eşleştirmesi Olmayan Ürünlerin SGK Ödeme Kapsamından Çıkartılması Hakkında Duyuru

24 Ağustos 2022 tarihinde yayımlanan duyuruda “Ayakta Tedavide Kullanılan Tıbbi Malzemeler” için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 20 Nisan 2016 tarihinde yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Tıbbi Malzeme Başvuruları ile İlgili Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” kapsamında C grubu SUT kodu barkod eşleştirmesi yapılacağı, belirtilen süre ve esaslar doğrultusunda barkod eşleştirmesi başvurusunu yapmayan firmaların ürünlerinin 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu ödeme kapsamından çıkartılacağı belirtilmiştir.

Söz konusu malzemelere ilişkin SUT kodu-barkod eşleştirme işlemleri sonuçlandırılmış olup MEDULA sistemine tanımlanmıştır. Ancak MEDULA şahıs sisteminde yapılacak düzenlemeden dolayı SUT kodu barkod eşleştirmesi olmayan ürünlerin Kurumun ödeme kapsamından çıkartılma tarihi 31 Aralık 2022 gününden 28 Şubat 2023 gününe uzatılması uygun görülmüştür.