Yeni Ürün Takip Sistemi Sürümü (UTS-v7.28.0) Hakkında Duyuru

Ürün Takip Sistemi’nin (UTS-v7.28.0) sürümünde gerçekleştirilen değişiklikler, iyileştirmeler, giderilen hatalar ve diğer eklentiler bu duyuruda verilmiştir.

Yeni Eklenen Özellikler/Gereksinim Değişiklikleri

 • UTSMobil – Sistem işlem paketi sorgulama eklendi.
 • UH – Sağlık hizmet sunucularının yapabileceği Tüketim ve Tüketim İptal Bildirimleri eklendi.
 • UH – 30 günden uzun süredir üzerinde işlem yapılmayan verme bildirimlerine otomatik alma bildirimi yapılması sağlandı. Eğer kullanıcılar bildirimi alınmak istenmiyor olarak işaretlemiş ise ve üzerinden 30 gün geçmiş ise otomatik olarak verme iptal yapılması sağlandı. Her iki durum içinde kullanıcılara 23 günden daha eski verme bildirimleri bulunması halinde haber verilmesi sağlandı.
 • UH – Kullanım, Geçici kullanıma verme, Tüketiciye verme, Hastanın vücudundan çıkarma bildirimlerinde bildirimin yeni doğan üzerinde yapılacağı durumlarda kullanılmak üzere “yeni doğan mı” alanı hem servislere hem de toplu bildirim Excel dosyasına eklendi. Eğer bildirim yeni doğan üzerine yapılıyorsa kullanıcılar bu alanı evet olarak işaretleyip, diğer bilgileri annenin bilgileriyle doldurmalıdır.
 • UH – TİTCK’ya dilekçe ile başvuru yapılması halinde TİTCK’nın ilgili kurum adına Üretim/İthalat bildirimi yapabilmesi sağlandı.
 • Kozmetik ihracat sertifikası oluşturulurken, sertifika sayısı girilirken yazılan sayıdan bağımsız olarak kopya sayısının yanında “copy” yazıyordu. Sayıya göre copy ya da copies yazması sağlandı.
 • TC – Tıbbi Cihaz Bilgileri sayfasına Paketlemede Kullanılan Sterilizasyon Belli Mi sorusu eklenerek bu alana bağlı metot listesinin girilmesi sağlandı.
 • TC – Fiziki evrak gerektiren belgelerde(Uygunluk Beyanı, EC Sertifikası), sehven yapılan hatalar için belgenin firmaya tekrardan gönderilmeden gerekli düzeltmelerin yapılacağı sistem geliştirildi.
 • Vereseli eczanelerin sistem tokeni alabilmesi için mesul müdürlere yetki verildi.
 • Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ÜTS’ye entegre edilmiştir.
 • PGD – Denetim dosyasına eklenen denetimde ürün ekleme zorunluluğu kaldırıldı
 • ÇKYS ve ESY servislerinde faal olmayan firmaların ÜTS’de pasifleştirilmesi özelliği eklenmiştir.
 • UH – Almak İstemiyorum bildiriminde aşağıdaki değişiklikler yapıldı:
  1. Toplu alma ekranında toplu almak istemiyorum olarak işaretleme özelliği getirildi
  2. Alınmak İstenmeyen Verme Bildirimlerim sekmesine toplu verme iptal özelliği getirildi
  3. Almak istemiyorum olarak işaretlenmiş bir bildirim artık almak istiyorum olarak işaretlenemiyor, sadece alma bildirimi yapılabiliyor.
  4. 30 günden daha eski olan ve almak istemiyorum olarak işaretlenmiş verme bildirimlerine otomatik verme iptal bildirimi yapılacak.

İyileştirmeler

 • DI – Sadece belirli bir adrese REST atan batch job tanımlanarak gereksiz yazılan job tanımları sadeleştirildi.
 • UTSMobil – Reddedilmiş ancak piyasada tekil hareketine izin verilen ürünlerin durum bilgisinin tıbbi cihaz sorgu detayında gösterilmesi eklendi.
 • AY – Çok seçimli liste sorgulamaları için iyileştirme yapıldı.
 • TC – Ürün Sorgulama web servisleri EC sertifikası durumuna göre yeniden düzenlendi.
 • TC – Tıbbi Cihazlarda “Orjinal Etiket” alanı “Orjinal ve Türkçe Etiket” olarak düzenlendi.
 • TC – EC Sertifikasından dolayı reddedilmiş ürünlerin “Bilgi Bankası” ve VAT altındaki Tıbbi Cihaz Listele ekranlarından da sorgulanabilmesi sağlandı.
 • TC – Ekranlarda bulunan “Üst Makam” ifadesi yerine “Üst Onay” kullanılması sağlandı.
 • TC – Toplu Bildirim Şablonu excel dosyasına “Paketlemede Kullanılan Sterilizasyon” ile ilgili alanlar eklendi.
 • Koz – Formülasyon değişikliği gerekçesi alanının formülasyon değişikliği olmadan güncellenmesi engellendi.
 • Koz – Kozmetik ürün sertifika modülünde Sertifika başvurusu içinde yer alan “Ürün listesi” belli koşullara göre renklendirildi.
 • PGD – SGDF raporunda Raporu Gönderen Hakkında Bilgiler alanı güncellenebilir hale getirildi.
 • PGD – İmalatçı olumsuz olay ve SGDF raporu için üst üste Final raporu girememe kısıtı kaldırıldı.
 • KM – Firma sorgulama ekranlarında Kalibrasyon kuruluşu veya Teknik servis firmalarının Kuruluş Tipi’nin Kamu/Özel yerine Gerçek Kişi/Tüzel Kişi olarak gösterimi sağlandı.
 • UH – Excel ile toplu bildirimde aşağıdaki değişiklikler yapıldı;
  1. Exceldeki kontrol istemci tarafına alınarak kontrollerin sayısı arttırıldı.
  2. Hata mesajları daha açık hale getirildi.
  3. Excel’deki kullanılan şablonun versiyonu kontrol edilerek her zaman en son versiyonun kullanılması sağlandı.
  4. Geçersiz karakterlerin neden olduğu hatalar giderildi.

Giderilen Hatalar

 • UTSMobil – Kozmetik ürün seti sorgularken yaşanılan problem giderildi.
 • Toplu tıbbi cihaz ekleme şablonunda Paketlemede Kullanılan Sterilizasyon Yöntemi Belli Mi alanı hayır olarak işaretlendiğinde, Paketlemede Kullanılan Sterilizasyon Metodu Listesi alanı boş olmadığında oluşan hata giderildi.
 • TC – Yerli Malı Belgesi ve ISO Kalite Yönetim Belgesinin reddi sonucunda oluşan “Sistemde Tekil Ürünü Var” durum alanının düzeltilerek “Kayıtlı” olarak gösterilmesi sağlandı.
 • TC – Ürün Künyesi’ne saklama koşullarının işlenememesi hatası giderildi.
 • TC – İhale bildirimlerinde Sistem İşlem Paketleri için “Ürün Bulunamadı” hatası giderildi.
 • TC – Ürün Künyesi’nde İthal/İmal Bilgisi İthal olan ürünlerde “İmalatçı Bilgisinin” doldurulması sağlandı.
 • TC – Fazla sayıda SUT Kodu eşleşmesi içeren başvuruları imzalarken karşılaşılan takılma problemi giderildi.
 • TC – Mevcut başvuruların istatistiklerinin gecelik mail atılamaması hatası çözüldü.
 • KKY – Birden fazla sistem tokeni olan kurumların IP kısıtı koyma sırasında karşılaştıkları hatalar giderildi.
 • Koz – Toplu kozmetik ürün ekledikten sonra oluşan Taslak durumundaki ürünleri güncellerken formülasyon değişikliği gerekçesi girme zorunluluğu kaldırıldı.
 • Koz – TİTCK kozmetik ürünleri listele ekranında taslak durumunda olan ürünlerin listelenmesi engellendi.
 • Koz – TİTCK kozmetik ürün listele ekranında nanomateryal içeren ürünlerin renklendirmesi problemi düzeltildi.
 • Vat – Son işlemi Başvuru Geri Çekme veya Değişikliği Reddet olan kozmetik ürünlerin bilgi bankasında listelenirken oluşan sunucu hatası giderildi.
 • UH – SGK’ya dönen servislerde takip kapsamı ile ilgili hata düzeltildi.

Diğer (Türü “Task” Olan İşler)

 • TİTCK’nın istediği veriler hazırlandı.
 • TİTCK’nın talebi doğrultusunda çeşitli veri düzeltmeleri yapıldı.
 • Firmalardan talep yoluyla gelen talepler gerçekleştirildi.
 • TITUBB’da yer alan envanter ürünlerinin ÜTS test ortamına da aktarımı yapıldı.
 • Sağlık Bakanlığı’nın yeni oluşturduğu EKİP servislerinin ÜTS entegrasyonu ile ilgili analizler yapıldı.
 • SGK talebi ile firmaların SUT kodu eşleşme başvurularında düzeltmeler yapıldı.
 • Piyasaya arz bilgisi ve virtual barkod kapsamında TİTCK’ya gönderilen Sınıf 3 verilerinin dönüşüm ve düzeltmeleri yapıldı.
 • Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nca istenen istatistikler hazırlandı.