ÜTS Takip ve İzleme Web Servis Değişiklikleri Hakkında Duyuru

ÜTS Takip ve İzleme Web Servis Tanımları Dokümanı’nda aşağıda detayları verilen servis değişiklikleri yapılmıştır.

Servis Değişiklikleri

 1. Aşağıdaki servislere zorunlu bir alan olarak Gerçek İşlem Tarihi alanı eklendi. Servis çağrılarında bu alanın JSON adı “GIT” olarak verilmelidir. Sistem entegrasyonu yapan firmalar, ilgili servis çağrılarına bu “GIT” alanını eklemek zorundadır.
  • Tüketiciye Verme Bildirimi: “GIT” alanı, tekil ürünün tüketiciye verildiği tarih olarak doldurulmalıdır.
  • Kullanım Bildirimi: “GIT” alanı, tekil ürünün hastaya kullanıldığı tarih olarak doldurulmalıdır.
  • Ödünç Verme Bildirimi: “GIT” alanı, tekil ürünün başka firmaya ödünç verildiği tarih olarak doldurulmalıdır.
  • Geçici Kullanıma Verme Bildirimi: “GIT” alanı, hastaya, tekil ürünün geçici olarak verildiği tarih olarak doldurulmalıdır.
  • Hastanın Vücudundan Çıkarma Bildirimi: “GIT” alanı, tekil ürünün hasta vücudundan çıkarıldığı tarih olarak doldurulmalıdır.
 2. İmha/Bertaraf bildirimine, zorunlu bir alan olarak “İmha / Bertaraf Belge Numarası” eklendi. Servis çağrılarında bu alanın JSON adı “BNO” olarak verilmelidir.
 3. Tekil ürünlerin gönüllü takip edilebilmesi için Üretim ve İthalat Bildirimleri’ne Gönüllü Takip Kapsamı alanı eklendi. Servis çağrılarında bu alanın JSON adı “GTK” olarak verilmelidir. “GTK” alanı zorunlu bir alan değildir. Dolayısıyla, Üretim ve İthalat bildirimlerinin servis çağrılarında “GTK” değeri verilmezse, tekil ürünün, TİTCK’nın tanımladığı takip konfigürasyonu ile takip edileceği anlaşılacaktır (yani şu anda tekil ürünlerini ÜTS üzerinden takip eden optik firmalarının Üretim / İthalat bildirimi için herhangi bir değişiklik yapmasına gerek yoktur). Eğer tekil ürünün üretildiği / ithal edildiği tarihte TİTCK’nın tanımladığı takip konfigürasyonu bulunmuyorsa (yani o tarihlerde tekil ürün takip kapsamında değilse) üretici / ithalatçı firma tekil ürünü gönüllü olarak ÜTS üzerinden takip etmeye devam edebilir. Bu durumda, firma, eğer tekil ürünü lot bazında takip etmek istiyorsa “GTK”: “LOT” değerine sahip olmalıdır; eğer seri bazda takip etmek istiyorsa “GTK”: “TEKIL” değerine sahip olmalıdır.
 4. Askıdaki tekil ürünlerin sorgu servisinin sonuçlarına Alan Kurum Unvanı ve Marka Model Etiket Adı alanları eklendi. Bu alanların JSON adları sırasıyla “AKU” VE “MME” olarak ayarlandı.

Notlar

 1. Yukarıda anlatılan servis değişikliklerini içeren “ÜTS Takip ve İzleme Web Servis Tanımları Dokümanı”na şu adresten ulaşabilirsiniz: https://uts.saglik.gov.tr/wp-content/uploads/UTS-PRJ-TakipVeIzlemeWebServisTanimlariDokumaniTest.pdf
 2. Servis değişiklikleri 24 / 11 / 2017 tarihinde Test sistemine (utstest.saglik.gov.tr) yansıtılacaktır. Firmalar denemelerini test sistemi üzerinden yapabilirler.
 3. Servis değişiklikleri 11 / 12 / 2017 tarihinde gerçek sistemde (utsuygulama.saglik.gov.tr) devreye alınacaktır.